Česká republika – regiony

Česká republika - regiony

Území České republiky procházelo, co se týče rozdělení tímto vývojem:
Po roce 1848 byla zrušena panství a byla zřízena třístupňová samospráva (obce, politické
okresy, kraje).
Po vzniku Československa bylo obnoveno zemské zřízení (Země česká a Země
moravskoslezská). V době socialismu byly obnoveny okresy a kraje. Od roku 1960 fungovalo
10 krajů a 75 okresů.
Od roku 2000 má Česká republika 14 vyšších územně samosprávných celků (krajů).
Přehled krajů:

1. Hlavní město Praha – Praha
2. Středočeský kraj – Praha
3. Jihočeský kraj – České Budějovice
4. Plzeňský kraj – Plzeň
5. Karlovarský kraj – Karlovy Vary
6. Ústecký kraj – Ústí nad Labem
7. Liberecký kraj – Liberec
8. Královéhradecký kraj – Hradec Králové
9. Pardubický kraj – Pardubice
10. Kraj Vysočina – Jihlava
11. Jihomoravský kraj – Brno
12. Olomoucký kraj – Olomouc
13. Moravskoslezský kraj – Ostrava
14. Zlínský kraj – Zlín

Krajská města jsou vždy největší v kraji, jsou sídlem krajských úřadů. V obcích jsou obecní
úřady, ve městech městské úřady. Ve velkých městech (statutárních) jsou tzv. magistráty.

reklama