Česká republika – rostlinstvo a živočišstvo

Česká republika - rostlinstvo a živočišstvo

Výskyt rostlin a živočichů je dán jednak zeměpisnou šířkou, ale především nadmořskou
výškou (tzv. výškovou stupňovitostí). Nejvíce se výšková stupňovitost projevuje ve skladbě
lesů.

Rostliny:
Nížiny byly v minulosti porostlé teplomilnými stromy, především duby. Mnoho dubových lesů se nezachovalo. Většinou byly vykáceny a přeměněny a pole. Jejich zbytky najdeme v Polabí a v moravských úvalech. V pahorkatinách rostly vždy lesy bukové. Zachovaly se na západě Čech, na východě Moravy, jinde jen místy. Byly u nás nejrozšířenější. Na vrchovinách rostly lesy smíšené. Tyto lesy smíšené byly nedávno nahrazeny rychle rostoucími smrkovými lesy – monokulturami. Smrk není kvalitní dřevina. Sice rychle roste, ale je ohrožen kůrovcem, lýkožroutem, exhalacemi a vichřicemi.

Na horách rostly smrky jako původní porost.
Nad hranicí 1 300 metrů se vyskytuje borovice kleč (kosodřevina).
Borové lesy rostou v oblastech s písečným podložím, je to hlavně Polabí a Dolnomoravský
úval.
Lužní lesy lemují velké řeky. Nejvíce se jich zachovalo podél toku Moravy (Litovel,
Mikulčice). Typické jsou vrby a olše.
Řidčeji se v našich lesích vyskytují také modříny, břízy, javory, jilmy. Výrazně ubylo topolů a
jedlí, naopak se rozšířil trnovník akát.
Celkem pokrývají lesy asi 33 % našeho území.
Problém zavlečených rostlin musí řešit i naše země. Např. v západních Čechách se rozšířil
nepříjemný jedovatý bolševník.

Živočichové:
Volně žijící zvířata na našem území patří ke druhům rozšířeným prakticky po celé Evropě s výjimkou jižní. Vzácně u nás najdeme i druhy typicky severské (los), rovněž tak i teplomilné (křeček). Typickými „českými“ zvířaty jsou zajíci, srnci, jeleni, daňci, černá zvěř, lišky, kuny, lasice, ježci. Dále mnoho druhů ryb, velké množství ptáků (např. kosi, sýkorky). K přemnoženým zavlečeným druhům patří hrdličky. Z plazů jmenujme užovky a ještěrky. Žije zde i mnoho hmyzích druhů (motýl babočka). Vlci a medvědi byli na našem území již vyhubeni, rysi jsou vzácní. Obojživelníci jsou citliví na stav životního prostředí (např. ohrožení skokani).

reklama