Česká republika – Ústecký kraj

Česká republika - Ústecký kraj

Ústecký kraj leží na severozápadě republiky. Dříve spolu s Libereckým Krajem tvořil
Severočeský kraj. Krajské město je stotisícové Ústí nad Labem. Okresy jsou Ústí nad Labem,
Děčín, Litoměřice, Teplice., Louny, Chomutov a Most.
Povrch: Povrch kraje je velice rozmanitý. Při hranicích s Německem leží Krušné hory. Ve
Šluknovském výběžku se nachází Lužické hory a při hranici je také Děčínská vrchovina.
Sopečné České středohoří s nejvyšším vrcholem Milešovkou. Ke sníženinám patří Mostecká
pánev, Dolnoohárecká tabule i část Polabí. Ochrana přírody zahrnuje Národní park České
Švýcarsko, a tyto CHKO: Labské pískovce, Lužické hory, Kokořínsko, České Středohoří.
Podnebí:
Je díky rozmanitosti povrchu také pestré. Studené hory střídá velmi teplé Poohří s nejsušším Žateckem a největrnější Milešovkou.
Vodstvo:
Hlavní řekou je Labe, dále potom Ohře, Ploučnice a Bílina. Poslední jmenovaná je nejšpinavější řekou v zemi. V Teplicích, Bílině a okolí se nachází minerální podzemní vody.
Obyvatelstvo: Kraj je hustě zalidněný

Města v Podkrušnohoří jsou velká (Most 67
tisíc, Chomutov 50 tisíc, Teplice 53 tisíc,
Děčín 52 tisíc obyvatel). Kraj má nejvyšší míru nezaměstnanosti v republice a také nejnižší
dosažený stupeň vzdělání u jeho obyvatel. Žije v něm hodně národnostních menšin a nejvíce
Romů.
Zemědělství:
V kraji je pestré složení půd. Nejúrodnější oblasti s kvalitními černozeměmi jsou Poohří a Litoměřicko. U Litoměřic leží ovocné sady, pěstuje se zelenina, obilí. Na Žatecku na červených půdách se daří chmelu. Chovají se prasata a drůbež. Mostecká pánev je pro zemědělství naprosto nevhodná, hory jsou zalesněné.
Průmysl:
Kraj je velmi průmyslový a hodně různorodý. V Mostecké pánvi se těží velkorypadly hnědé
uhlí. V blízkosti pracují tepelné elektrárny Tušimice, Prunéřov, Počerady, Ledvice. Průmysl chemický nalezneme v Litvínově (rafinérie – Chemopetrol), V Lovosicích (hnojiva), v Ústí nad Labem (Setuza – barviva). Papírny jsou ve Štětí, textilní ve Varnsdorfu, sklárny v Teplicích, zpracování železa v Chomutově. Potravinářský průmysl (vinařství, pivovarnictví) je v Roudnici nad Labem a na Žatecku a Lounsku.
Doprava: Důležitou dopravní tepnou je Labe. Město Děčín má velký říční přístav. Železnice, dálnice i mezinárodní silnice E55 vedou podél řeky v údolním koridoru.
Školství:
Vysoké školy jsou v Ústí nad Labem, v Děčíně a v Mostě.
Zajímavosti:
Turisté navštěvují např. horu Říp, vojenskou pevnost (koncentrační tábor) v Terezíně. V
Národním parku České Švýcarsko leží proslulá Pravčická brána. Krásné zámky jsou Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Střekov, Teplice, Libochovice. Městské památkové rezervace: Litoměřice, Úštěk, Terezín, Kadaň a Žatec. Na Milešovce je významná meteorologická stanice. 

reklama