Česká republika – vodstvo

Česká republika - vodstvo

Území České republiky leží na tzv. hlavním evropském rozvodí. Patří ke třem úmořím.
Největší je úmoří Severního moře. Vodu do něj odvádí řeka Labe. Zaujímá většinu Čech.
Druhé největší je úmoří Černého moře. Do něj teče řeka Morava, která se vlévá do Dunaje.
Odvodňuje území Moravy. Nejmenší je úmoří Baltského moře. Ústí do něj řeka Odra. Sbírá
vodu ve Slezsku a v nejsevernějších výběžcích Čech.
Řeky:
ČR je pramennou oblastí.
Říká se jí „střecha
Evropy“. Řeky jsou zde ve
svém horním, popř.
středním toku.
1) Řeka Labe – pramení v Krkonoších na Labské louce. ČR opouští u Hřenska. V současnosti trpí nedostatkem vody. Jejím největším přítokem je řeka Vltava. Ta je ve skutečnosti delší, větší i vodnatější než Labe. Nachází se na ní kaskáda přehrad (Lipno I., II., Orlík, Slapy, Kamýk, Štěchovice). Podél ní jsou četné rekreační oblasti. Další významné přítoky řeky Labe jsou Úpa, Metuje, Tichá a Divoká Orlice, Chrudimka, Cidlina, Jizera, Ohře, Bílina a Ploučnice. Přítoky Vltavy jsou Malše, Lužnice, Otava, Sázava a Berounka. Řeka Berounka je zvláštní tím, že vzniká soutokem čtyř řek – Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Do řeky Sázavy teče říčka Želivka. Přehradní nádrž na ní vybudovaná je významným zdrojem pitné vody pro Prahu.
2) Řeka Morava – pramení pod Kralickým sněžníkem. Protéká Moravou od severu k jihu. Cestou přibírá tyto řeky – Desná, Rožnovská a Vsetínská Bečva, Haná a Dyje. Dyje odvodňuje jih Moravy. Vlévá se do ní řeka Svratka, do Svratky Svitava a Jihlava (nádrže Dalešice a Mohelno). Na řece Dyji byly vybudovány přehradní nádrže Vranov a Nové Mlýny.
3) Řeka Odra – pramení v Oderských vrších. Její přítoky jsou Opava, Ostravice, Olše a Moravice (nádrž Slezská Harta). V Čechách je přítokem Odry Lužická Nisa.

Jezera:
Česká republika nemá mnoho přirozených velkých jezer. Nejznámější jezera leží na Šumavě. Jmenují se Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské a Loka. Jsou ledovcového původu.

Rybníky:
Rybníky jsou umělé vodní nádrže. V Česku má rybníkářství dlouhou tradici. Rybníky vznikaly především ve středověku. Nejvíce se jich nachází na jihu Čech. Rybník Rožmberk (489 ha) je největší v ČR. Leží v Třeboňské pánvi. V pánvi Českobudějovické leží druhý největší rybník Bezdrev. Z dalších velkých rybníků jmenujme např. Svět, Horusický, Záblatský, Dehtář, Dvořiště. Známým rybníkem je i rekreačně využívané Máchovo jezero. Rybníky se nachází i na Českomoravské vrchovině (Velký Pařezitý).
Podzemní vody:
Zásoby podzemních vod jsou u nás poměrně velké. Nachází se převážně v nížinách (Česká
tabule). Některé podzemní vody jsou mineralizované. Prameny minerálních vod daly
vzniknout nejznámějším lázním – Karlovy vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně,
Poděbrady, Teplice, Jeseník, Velké losiny, Luhačovice. Minerální vody se také stáčí a
prodávají v obchodní síti (Mattoni, Poděbradka, Hanácká kyselka atd.).
Bažiny najdeme především na jihu Čech, na Šumavě a v Poddyjí. Hodně jich bylo buď
vysušeno či naopak zaplaveno. Velmi známá jsou šumavská rašeliniště či jihočeská Blata.

reklama