Česká republika – Zlínský kraj

Česká republika - Zlínský kraj

Zlínský kraj se nachází na východě republiky. Krajské město je Zlín, dříve Gottwaldov
(76 000 obyvatel). Okresy: Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště.
Povrch:
Celé území kraje se nachází již v Karpatské soustavě. V nejzápadnější části kraje se rozprostírají mírné kopce pod názvem Chřiby. Následují Hornomoravský a Dolnomoravský úval. Dále pokračují vrchoviny Hostýnsko – Vsetínská a Vizovická. Východní část u hranic se Slovenskem je hornatá. Nachází se zde malá část Moravskoslezských Beskyd, Javorníky (Velký Javorník 1 071 m) a Bílé Karpaty (Velká Javořina 970 m).
Podnebí: 
Teplota je ovlivněna nadmořskou výškou.

Vodstvo:
Krajem protéká řeka Morava. Do ní se vlévají přítoky Bečva, Olšava a Dřevnice. Největší moravské lázně se jmenují Luhačovice.
Půdy:
Půdy jsou hnědozemě, černozemě, slinovatky a jílovité.
Rostlinstvo:
Převažují lesy bukové, dubové, místy smrkové. CHKO Bílé Karpaty, je zároveň biosférickou rezervací (mnoho druhů rostlin). CHKO Beskydy (pouze část).
Obyvatelstvo:
V kraji se nacházejí tři národopisné oblasti: Haná, Valašsko a Slovácko. Po rychlém růstu Zlína v první polovině 20. Století dochází na konci 20. století k velkému poklesu obyvatel. Bylo to důsledkem osamostatňování okolních obcí. V kraji je velký podíl věřících osob a také nízká kriminalita.

Zemědělství:
Pěstování pšenice, řepy cukrovky, vinné révy a ovoce (švestky, zde zvané trnky). Ve vyšších
polohách se pěstují brambory a oves. Chov skotu a ovcí.
Průmysl:
Nerostné suroviny chybí. Těží se pouze štěrkopísky. Strojírenství: v Uherském Brodě se
vyrábějí zbraně. Let Kunovice se proslavil výrobou malých sportovních letadel.
Elektrotechnika: tradiční závod TESLA v Rožnově pod Radhoštěm. Chemický průmysl:
FATRA Napajedla a Chropyně, DEZA Valašské Meziříčí, BARUM Otrokovice, Gumárny
Zubří. Potravinářský průmysl: HAMÉ Babice, pivo RADEGAST u Nošovic. Vizovice výroba slivovice v závodě Rudolf Jelínek. Dřevozpracující průmysl: Valašské Meziříčí výroba nábytku a Bystřice pod Hostýnem také výroba nábytku, závod Thonet. Město Zlín proslulo výrobou obuvi. Závod se dříve jmenoval Baťa, později Svit. Nyní v továrním komplexu sídlí mnoho různých firem. Doprava: doprava v kraji je řídká, málo dostupná. Turistické zajímavosti: Městská památková rezervace je Kroměříž s arcibiskupským zámkem a překrásnými zahradami. Kroměříž je zapsána v UNESCO. Další hrady a zámky: Buchlov, Buchlovice, Vizovice, Malenovice, Lešná (plus zoologická zahrada). Poutní místa Velehrad a Svatý Hostýn. Muzeum vesnické architektury v Rožnově pod Radhoštěm se nazývá Valašské muzeum v přírodě. Muzeum obuvi je ve Zlíně. Památník Velké Moravy ve Starém Městě. Dominikánský klášter v Uherském Brodě. Ve Vizovicích se
koná Trnkobraní současně se soutěží v pojídání  švestkových knedlíků. Kopanice je druh rozptýleného osídlení na Valašsku.

reklama