Evropa – hospodářství – průmysl

Evropa - hospodářství - průmysl

V Evropě se jako první začala rozvíjet průmyslová výroba. Průmyslová revoluce
proběhla v 18. Století. Nejdůležitější v té době byla těžba uhlí, využívalo se k výrobě páry.
Nejdříve vznikl průmysl textilní. Dodnes má tradici především v západní Evropě. Celkově je textilní průmysl v Evropě na ústupu, kvalitní zboží je nahrazováno levným dovozem z Asie. Evropa je také centrem světové módy a módních značek. Nejvíce rozvinutý a rozšířený je průmysl strojírenský. Nejdůležitější z něj je výroba dopravních prostředků. Výroba automobilů je „tahounem“ hospodářství mnoha zemí. V Evropě vynikají ve výrobě automobilů Německo (Audi, Mercedes, VW, Porsche aj.), Itálie (Alfa Romeo, Fiat aj.), Francie (Peugeot, Citroen, Renault), Švédsko (Volvo) či ČR (Škoda). Patří sem i výroba dalších dopravních prostředků např. letadel, lodí, motocyklů. Důležitá je elektrotechnika – Nizozemí (Phillips), Německo (Grundig). Většina strojírenského průmyslu je umístěna nedaleko hutí. Strojírenství je velmi rozsáhlý obor, zahrnuje i výrobu turbín, obráběcích strojů, počítačů apod.

Chemický průmysl je poměrně nové odvětví. Je velice náročné na vodu a
dovoz surovin. Nejdůležitější jsou rafinérie ropy (Litvínov, Bratislava). Dále výroba kyselin, plastů, léků, umělých hnojiv. Chemický průmysl zažívá velký rozvoj. Jeho centrum je v Německu. Hutnický průmysl byl rozvinutý především v bývalých socialistických
zemích (Rusko, ČR), dále ve Velké Británii a Belgii. V 70. až 80. letech minulého století se ocitl v krizi, v současnosti jeho význam opět stoupá.

Energetika je velice rozmanitá. Prvenství v geotermální energii má Island, jaderná energetika je ve Francii. Vodní elektrárny převládají ve Skandinávii, tepelné ve střední a východní Evropě. Moderní větrné elektrárny jsou ve Španělsku, Rakousku a Nizozemí.
Potravinářský průmysl je rozvinutý samozřejmě v zemědělských oblastech, je často úzce
specializovaný. Závody bývají soustředěny u velkých měst. Často se jedná o velké koncerny
(Nestlé – Švýcarsko). Důležité jsou konzervárny, mrazírny, mlékárny a výroba pečiva. Pro
jižní Evropu je typická výroba vína.
Dřevozpracující průmysl zahrnuje jednak pily, ale především se zabývá výrobou nábytku a
dřevěných domků. Ty jsou v Evropě typické ve Skandinávii. Zde je i největší nábytkový
koncern Ikea – Švédsko. Tradiční výroba nábytku je i v Itálii, Španělsku či v České
Republice.

reklama