Evropa – hospodářství – těžba nerostných surovin

Evropa - hospodářství - těžba nerostných surovin

Těžební průmysl v Evropě je tradiční. Hodně surovin je však již vyčerpáno, proto se musí
dovážet.
Paliva:
Do paliv řadíme uhlí, ropu, zemní plyn, rašelinu a uranovou rudu.
Uhlí:
a) černé a antracit
Těžilo se nejvíce v 19. a v 1. polovině 19. století. Velké zásoby mají Rusko a Ukrajina. Dále jižní Polsko, severní Morava (Ostravsko). Těží se i v německém Porúří, v severní Francii a ve Velké Británii.
b) hnědé
Hnědé uhlí je mnohem méně kvalitní. Těží se po obou stranách Krušných hor, na středním Slovensku a na Balkáně.
c) lignit
Jedná se o nekvalitní uhlí, těžba např. u Hodonína.
d) rašelina
Rašelina se těží a využívá se k topení v Pobaltí.
e) uran
Uran se těží ve Francii, taktéž i v ČR.
f) ropa a zemní plyn
Těží se nyní nejvíce z mělkého šelfu v Severním
moři. Dále je těžba i v Rusku a Rumunsku, v ČR na
Břeclavsku. Těžba zdaleka nestačí, Evropské země
ropu dováží.

Kovy:
Ložiska rud v Evropě jsou již malá.
a) rudy železa
Těží se na Ukrajině a v Rusku, na Balkáně, v severní Francii a v severním Španělsku.
Nejkvalitnější železnou rudu má Švédsko (Kiruna).
b) Barevné kovy
Bauxit se těží v Maďarsku. Významná ložiska rtutí jsou ve Španělsku. Olovo, zinek, mangan a měď se těží ve Středomoří a ve Skandinávii.
c) Drahé kovy
Těžba zlata a stříbra je v Evropě již velice omezena. Těžba se totiž nevyplatí z ekonomických důvodů. Dříve velká ložiska zlata a stříbra (Jílové u Prahy, Kutná Hora) byla v minulosti vyčerpána. V současné době ale cena drahých kovů prudce stoupá, proto se pravděpodobně těžba na mnoha místech Evropy obnoví. Nekovových surovin má Evropa dostatek.
a) Soli
Velké zásoby draselných solí má Německo. Kamenná sůl se těží v oblouku od Polska před
východní Slovensko, Rumunsko do Rakouska. Fosfáty a apatity se těží v Rusku na
poloostrově Kola a v okolí Moskvy.
b) Síra
Těží se v Polsku
c) Stavební suroviny
Do stavebních surovin patří cihlářské hlíny, kaolín, písek, kámen. Písek se těží spíše v nížinatých oblastech, bývalé dno moře, kvalitní kámen např. žula, vápenec, mramor se těží především v jižní Evropě, ve střední Evropě se těží čedič. Drahokamy a polodrahokamy: Světovými unikáty můžeme nazvat české granáty (Kozákov), či jantar (Polsko a Pobaltí). 

reklama