Evropa – národy, jazyky, náboženství

Evropa - národy, jazyky, náboženství

Národy:
V Evropě žije asi 50 různých národů. Ve většině států Evropy žije pouze jeden národ (s
minimem národnostních menšin). Tak je tomu například v Česku. Některé země jsou
mnohonárodnostní. Znamená to, že na území daného státu žije několik národů. Příkladem je
Švýcarsko (4 národy). Existují i národy, které vlastní stát nemají (Katalánci).
Jazyky:
Obyvatelé Evropy mluví převážně indoevropskými jazyky. Výjimku tvoří Finové, Estonci a Maďaři. Jejich jazyky patří do altajské jazykové rodiny, skupiny ugrofinské. Afro-asijskou rodinu zastupuje maltština, skupina semitská. Indoevropská rodina se dělí na tyto
skupiny:

a) slovanskou – polština, čeština, slovenština, slovinština, srbochorvatština, makedonština, bulharština, ruština, běloruština, ukrajinština.
b) germánskou – angličtina, němčina, nizozemština, dánština, švédština, norština,
islandština, vlámština.
c) románskou – francouzština, italština, portugalština, španělština, rumunština,
moldavština.
d) baltskou – litevština, lotyština
e) helénskou – řečtina
f) keltskou – irština, bretonština

Albánština stojí samostatně v rámci indoevropské jazykové rodiny
Náboženství:
Hlavním náboženstvím v Evropě
je již 2000 let křesťanství.
Přestože se počet věřících stále
snižuje, má církev ve většině
zemí velký vliv. Silně věřící jsou
především Irové, Poláci či Italové. Nejméně lidí věří v Boha v Česku.
Dělení křesťanství:
Římskokatolická církev (Západní a Střední Evropa). Hlavou je papež, sídlí ve Vatikánu.
Řeckokatolická a pravoslavná církev (Balkán a Východní Evropa).
Protestantská neboli evangelická (Severní Evropa, Německo, Švýcarsko).
Anglikánská (Velká Británie).
Ostatní náboženství:
Judaismus – (židovské náboženství). Vyznávají ho pouze židé rozptýlení ve všech evropských státech.
Islám – v Evropě je na velkém vzestupu díky mnoha přistěhovalcům z Arabských zemí.
V budoucnu se jistě stane převažujícím náboženstvím, nejdříve k tomu pravděpodobně dojde ve Francii.
Buddhismus a Hinduismus – v Evropě jsou v zastoupení málo, většinou je vyznávají pouze
cizinci.
Ateismus – je odmítání víry v Boha. Většinou žijí ateisté v postkomunistických zemích
Střední a Východní Evropy. 

reklama