Evropa – organizace

Evropa - organizace

OSN:
Převážná většina států Evropy je členem OSN. V Evropě jsou
sídla OSN ve Vídni a v Ženevě.

NATO:
Severoatlantická aliance sdružuje kromě neevropských zemí (USA, Kanada, Turecko) tyto státy: Island, Norsko, Velká Británie, Portugalsko, Francie, Německo, Itálie, Belgie, Dánsko, Nizozemí, ČR, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarko, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Řecko.

EU:
Evropská unie vznikla nejdříve jako společenství uhlí a oceli.
Dále se jmenovala Evropské společenství a v roce 1992 se toto
společenství přejmenovalo na Evropskou unii. Počet členů se rozšiřoval, nyní je jich 27. ČR
přistoupila v roce 2004. Další země o vstup do unie usilují (např. Chorvatsko). Členové rok
2011: Švédsko, Finsko, Dánsko, Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Francie,
Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Německo, Itálie, Rakousko, ČR, Polsko, Maďarsko,
Slovensko, Slovinsko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta, Rumunsko, Bulharsko.
Evropská unie nyní prochází krizí. Měna euro není zavedena ve všech zemích. Hymna
Evropské unie je Óda na radost. Vlajka Evropské unie je
modrá s patnácti hvězdami v kruhu.
EU má tři hlavní orgány:
– Evropská komise – sídlo Brusel, Belgie
– Evropský parlament – sídlo Štrasburk, Francie
– Evropský soudní dvůr – sídlo Lucemburk, Lucembursko

Ve většině zemí unie byl zřízen tzv. Schengenský prostor
(volný pohyb osob, surovin a výrobků přes hranice).

Další organizace:
UNICEF, OECD, UNESCO apod.

reklama