Evropa – rostlinstvo a živočišstvo

Evropa - rostlinstvo a živočišstvo

Evropa je kontinent značně přeměněný lidskou činností. Hodně lesů bylo vykáceno a oblasti
byly zastavěny. Krajina přírodní se změnila v krajinu kulturní.
Tundra a polární pustiny:
Sever Evropy a ostrov Island. Lesy v tundře nerostou, pouze tráva, mechy, lišejníky a zakrslé stromky. Zvířata žijí většinou na pobřeží. Běžní jsou soby, liška polární, zajíc polární, lumíci a lední medvědi. V létě jsou zvířata sužována hejny komárů.
Lesy mírného pásu:
Jehličnaté lesy (tajga) zabírají v Evropě velkou plochu. Rostou ve Skandinávii a na severu Ruska. Stromy jsou smrky, modříny, borovice a jedle. V tajze žije tzv. kožešinová
zvěř – rys, medvěd hnědý, vlk, kuna apod. Najdeme zde početná stáda losů, jelenů; žijí zde bobři, lišky a draví ptáci. Jižněji položené lesy listnaté byly již většinou vykáceny. Dříve pokrývaly západní a střední Evropu. Typické stromy – duby, buky, olše, jilmy, jasany a javory. Zvířata – černá zvěř, srnci, zajíci, veverky a zpěvné ptactvo.

Stepi:
Stepi se rozkládají v jihovýchodní Evropě, na Ukrajině, v Rusku a také v Maďarsku. Jsou pokryty travou. Půda je velmi kvalitní černozem, proto jsou stepi často rozorávány na pole. Původní jsou zde hlodavci (křeček, hraboš, sysel), hmyz a nelétaví ptáci (drop). Subtropické rostlinstvo a živočišstvo: Na jihu Evropy, ve Středomoří se daří keřům (macchie) a menším trnitým stromům (akát). Dub korkový, vavřín, tis, jalovec, cypřiš, olivovník, fíkovník a citrusy. Na písčitých půdách rostou borové lesy. Byliny mají dužnaté listy, tím se brání rychlé ztráty vody vypařováním (aloe, juka). Ze zvířat převládají plazi, hadi, ještěrky. Hodně je hmyzů (cikády) i ptáků (racci, plameňáci). V oblasti žije také množství divokých koz. Vysokohorské rostliny a živočichové: V Alpách roste vzácná protěž alpská. Žijí zde kamzíci, kozorozi či svišti. Podobné rostliny či živočichy najdeme i v Pyrenejích a Karpatech. 

Ochrana přírody
V Evropě má dlouhou tradici. Nejvíce národních parků je ve Skandinávii a největší jsou v Rusku. Biosférické rezervace chrání ojedinělou flóru a faunu. Nejpřísnější ochrana přírody platí ve Švýcarsku. Světově proslulý je Bělověžský prales na hranici Polska a Běloruska (zubr evropský) nebo delta Dunaje v Rumunsku (pod ochranou UNESCO). V České republice jsou čtyři národní parky a mnoho CHKO.

reklama