Evropa – vodstvo

Evropa - vodstvo

Většina Evropy má díky klimatickým podmínkám hustou říční síť. Evropské řeky patří
k úmoří Severního ledového a Atlantského oceánu. Na východě je tzv. bezodtokové území
(řeka nedoteče do moře). Vodnatost řek závisí na místním podnebí.

Řeky:
Bezodtokové území: Největší řeka Evropy je Volha. Pramení ve Valdajské vrchovině a teče do Kaspického moře. Její přítok je řeka Kama. Na obou těchto řekách jsou vybudovány přehradní nádrže. Dále do Kaspického moře tečou řeky Ural a Emba.

Severní ledový oceán:
Kromě malých řek na Islandu a Norsku tečou na severu Ruska Pečora a Severní Dvina.

Atlantský oceán:
Nejdelší a nejvodnatější je řeka Dunaj. Pramení na západě Německa, protéká mnoha státy a
vlévá se deltou do Černého moře. Její větší přítoky jsou Morava, Tizsa a Sáva. Do Severního moře tečou Rýn a Labe, do Baltského Odra a Visla. Ve Francii se nacházejí Seina, Loira, Garonna a Rhona. Na Pyrenejském poloostrově mohou řeky v létě vysychat. Tečou zde Ebro, Tajo, Guadiana a Guadalquivir. V Itálii jsou největšími Pád a Tibera. Ve východní Evropě se nachází Don a Dněpr. I malé řeky mohou být významné – Temže, Něva.

Jezera:
Většina evropských jezer je ledovcového původu. Nacházejí se především v severních
oblastech kontinentu a na horách. Největší sladkovodní jezero se jmenuje Ladožské. Další
velká severská jezera jsou Oněžské, Čudské, Vänern a Vättern. Proslavené je jezero Loch
Ness ve Skotsku. Tisíce jezer najdeme na jezerních plošinách. Jsou to plošiny Finská,
Karelská, Mazurská, Velkopolská a Meklenburgská. Z mnoha Alpských jezer jmenujme Bodamské, Ženevské či Gardské. Mělká jezera Balaton a Neziderské ležící ve Střední Evropě jsou pozůstatky dávného moře. Slané jezero je Kaspické moře.

Bažiny:
Většina bažin leží v oblasti tundry za polárním kruhem. Hodně bažin je i v Pobaltí a ústí velkých řek.

Průplavy:
Průplavy spojují řeky v Nizozemí, ve Velké Británii a na severu Německa.

Pevninský ledovec pokrývá část Islandu, Špicberky a Novou Zemi. Horské ledovce se nacházejí v Alpách, ve Skandinávském pohoří a v Pyrenejích.

reklama