Jihozápadní Asie – Blízký Východ

Jihozápadní Asie - Blízký Východ

Země: Turecko, Kypr, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael

Většina těchto zemí leží ve východní části Středomoří. Přírodní podmínky mají podobné:
hornatý povrch, subtropické podnebí, nedostatek vodních toků, pouště. Dále mají společnou
minulost s množstvím kulturních památek, předpoklady pro turistický ruch ale i teroristické
útoky a islám s výjimkou Izraele.

Turecko:
jeho malá část leží i v Evropě. Hlavní město je Ankara, ale největší a historicky významné je město Istanbul (Cařihrad). Nejkrásnější památkou ve městě je mešita Hagia Sofia. Turistévyhledávají i vykopávky města Trója, historická skalní obydlí či travertinové kaskády Pamukalle. U Středozemního moře jsou soustředěny stovky hotelových komplexů. Ve vnitrozemí leží Anatolie – hlavní zemědělská oblast. Je tu chov skotu, ovcí, koz, pěstování pšenice, ovoce a zeleniny, oliv, vinné révy. Průmysl Turecka je poměrně rozvinutý, těžební (chrom), potravinářský, textilní; řemesla. V Turecku žiji křesťanské menšiny Arménů a Kurdů. Nejvyšší horou je posvátný Ararat. Typická jídla: kebab, jogurt, baklava, chalva. V zemi žije 2 miliony uprchlíků z válkou zmítané Sýrie. Zemi trápí terorismus, častá zemětřesení a politické čistky po neúspěšném puči na prezidenta Erdogana.

Kypr: je ostrov, který žije především z turistického ruchu. Většinu obyvatel tvoří Řekové.
Východní a severní část ostrova již léta okupují Turci.

Libanon: symbolem země je strom cedr. Ačkoli má Libanon perfektní předpoklady pro cestovní ruch, války a bombardování zemi vyčerpaly a učinily méně bezpečnou. V zemi je rozvinuté bankovnictví a obchod, textilní průmysl.

Izrael: nejvyspělejší stát oblasti. Vznikl v roce 1948 jako židovský stát. Judaismus je v zemi oficiálním náboženstvím. Území Izraele se nazývá Palestina, je v něm mnoho historických památek (Betlém, Jeruzalém). Turistický ruch je také u Mrtvého moře. Islámská Organizace pro osvobození Palestiny vyvolává v zemi napětí, často se uchyluje k teroristickým útokům. V zemi jsou brusírny diamantů. Vyrábí se zbraně, léky a letadla. Zemědělství a obchod jsou na velmi vysoké úrovni.

Sýrie: arabský, islámský stát. V oblasti pouští těžba ropy. Velkou tradici má výroba látek,
koberců a řemesla. Pěstují se pšenice, tabák, bavlník, chov ovcí. Velká část země je ale
v současnosti zničena tvrdými boji mezi vládními vojsky, Kurdy a povstalci na území tzv.“
islámského státu“, Do bojů jsou zapojeni i vojska Nato a ruská armáda. Válka trvající od
března 2011 vyhnala miliony lidí z domovů, způsobila migrační krizi v Evropě, padly miliony lidí a byly zničeny památky nevyčíslitelné historické hodnoty.

Jordánsko: země má velmi pestrou minulost. Většinu země tvoří poušť, ale oblast kolem řeky Jordán je velmi úrodná. Pěstuje se zelenina, ovoce, tabák, pšenice. Chov zvířat je důležitější – ovce, kozy, skot, velbloudi. Průmysl těžební, stavební, energetika. Turisté jezdí do země obdivovat skalní chrám Petra, popřípadě se rekreují u Mrtvého moře.

reklama