Jižní Afrika

Jižní Afrika

Země:
Angola
Zambie
Zimbabwe
Botswana
Namibie
Svazijsko
Lesotho
JAR (Pretoria)

Jižní Afrika je pestrá a členitá. Má také pestré složení obyvatelstva. Obrovské je nerostné
bohatství. Jde o nejprůmyslovější africkou oblast. Má rozvinutý cestovní ruch a dopravu. Pro
zemědělství jsou příznivé podmínky jen místy.

Povrch:
Dračí hory na jihu Afriky oddělují úzkou pobřežní nížinu od vysokých náhorních plošin.
Zvláštností jsou stolové hory.

Podnebí:
Podnebí je tropické a subtropické, suché, místy vysokohorské.

Vodstvo:
Vody je nedostatek, oblastí tečou menší řeky Oranje, Limpopo a Okawango. V ústí poslední
jmenované jsou rozsáhlé bažiny, ve kterých se řeky ztrácí. Jezera tu chybí.

Rostlinstvo a živočišstvo:
Jižní Afrika je převážně pouštní – poušť Namib má zvláštní endemitické rostliny – Velvetia.
Poušť Kalahari je pokryta řídkou travou s občasnými křovinami. Zvířata jsou pečlivě
chráněna, např. v nejstarším národním parku Afriky – Kruegerově v JAR. Na jihu žijí na
pobřeží tuleni, tučňáci a žraloci bílí.

Obyvatelstvo:
Původní obyvatelé jsou Křováci (Sanové) a Zulové. Nejpočetnější jsou černoši. Žije tu mnoho
přistěhovalců, např. Búrové pocházející z Nizozemí. Dále běloši převážně z Velké Británie,
Německa a Portugalska. Hodně lidí se přistěhovalo z Indie.

Angola:
Chudá křesťanská země. Dříve proslula obchodem s otroky. Nyní je stále nebezpečnou zemí
pro turisty.

Zambie a Zimbabwe:
Dříve se jmenovaly Rhodésie. Patřily Velké Británii. Mají slušnou životní úroveň. Těží rudy –
měď, kobalt, zlato a dále uhlí. Pěstují tabák a obilí. Z této oblasti pochází i plemeno psa
Rhodéský ridgeback.

Botswana a Namibie:
Jsou to pouštní státy. Žijí zde Křováci. Chová se skot a ovce. Těží se rudy a diamanty.

Lesotho a Svazijsko:
Jsou malé horské státy.

Republika Jižní Afrika:
Zkratka JAR. Nejvýznamnější stát oblasti i celé Afriky. Má veliké nerostné bohatství. Těží se
téměř všechny kovové rudy, především zlato, mangan, železná ruda, chrom, antimon, dále
azbest, diamanty, černé uhlí. Průmysl tyto suroviny zpracovává. Rozvinutá je energetika,
potravinářství, strojírenství, hutnictví, chemický průmysl. Zemědělství je také na vysoké
úrovni. Světoznámá jsou místní vína. Pěstuje se obilí, ovoce. Chová se skot i prasata. Země
má tři velké přístavy – Kapské město, Durban a Port Elizabeth. Ve výborném stavu jsou
dálnice, železnice i letiště. Turistický ruch je plně rozvinutý. JAR měla v minulých
desetiletích velké problémy s rasismem a i v současnosti se je snaží řešit.

reklama