Jižní Amerika – Brazílie

Jižní Amerika – Brazílie

Brazílie – hlavní město Brasilia Je to největší země Jižní Ameriky, její rozloha je 8,5 mil. km2. Žije zde více než 170 mil. obyvatel. Ti mluví portugalsky. Největší města jsou Sao Paulo a Rio de Janeiro. Povrch je vyplněn na severu Amazonskou nížinou a výběžky Guyanské vysočiny. Zbytek země je pokryt Brazilskou vysočinou.

Podnebí je tropické, vlhké, na jihu subtropické.

Největší řeka Amazonka teče na severu země, řeka Paraná na jihu. Velkou část Brazílie
pokrývá tropický deštný prales. Při pobřeží Atlantiku jsou lesy opadavé a na jihu subtropické. Velkým problémem současnosti je mýcení těchto lesů. Kromě těžby dřeva se v Brazílii těží také zlato, železná ruda, bauxit, soli atd.

Brazílie je průmyslovou zemí. Centrem průmyslu je město Sao Paulo s výrobou automobilů.
V Rio de Janeiru je průmysl textilní, Belo Horizonte je centrum hutnictví. Z přístavu Santos se vyváží káva. V zemi je rozvinutý průmysl potravinářský a energetika.

Zemědělství je velice rozmanité. Pěstuje se většina tropických plodin. Po celém světě je známá brazilská káva, dále kakao, banány, cukrová třtina, kaučukovník, obilí, bavlník, tabák, citrusy, sója, atd. Významný je chov skotu, koní, ovcí a rybolov.

Doprava je především lodní a letecká.

Rasové složení má Brazílie velmi pestré. V zemi žijí mulati, mestici, běloši, původní indiáni a
asiaté. Ve městech žije 75% Brazilců. V nich jsou problematické chudinské čtvrti – tzv.
favely. Brazílie je země protikladů a rozdílů. Např. hlavní město Brasilia bylo postaveno
uprostřed deštného pralesa. Město Rio de Janeiro je pověstné svými karnevaly, plážemi i obří
sochou Krista. Turisty do země lákají i veliké vodopády Iguazú. Brazilci milují sport,
především fotbal.

reklama