Jižní Amerika – Karibské státy

Jižní Amerika - Karibské státy

K oblasti patří:
Venezuela, Guyana, Surinam a závislé území Francouzská Guyana.

Venezuela – hlavní město Caracas. Západ země vyplňují Andy, východ Orinocká nížina. Na jihu je prastará Guyanská vysočina. Podnebí je tropické s proměnlivými srážkami. Rostlinstvo i živočišstvo jsou velmi pestré. Většinu obyvatel tvoří mesticové. Země prakticky žije z těžby ropy. Energetika na Orinoku. Chemický průmysl – rafinérie ropy. Výroba léků, potravin a elektroniky, papírenský průmysl. Těží se bauxit a zlato. Pěstují se kukuřice, rýže, banány,
tabák, káva. Země má rozvinutý chov skotu. Sociální systém Venezuely je nejlepší v Jižní Americe.

Guyana – hlavní město Georgetown. Jedná se o bývalou Britskou kolonii. Polovinu obyvatel
tvoří Indové, hodně je i černochů. Země je pokryta tropickými pralesy. Zemědělství je na
pobřeží (cukrová třtina, rýže, kokosová palma). Těží se bauxit, zlato a diamanty. Země nemá
žádné závažnější problémy týkající se pro tropické oblasti.

Surinam – hlavní město Paramaribo. Úřední jazyk je vlámština. Země totiž byla
Nizozemskou kolonií. Většinu země pokrývají lesy a močály. Pěstuje se rýže, těží se tropické
dřevo a bauxit. Žijí zde asiaté a míšenci.

Francouzská Guyana – patří Francii, je součástí Evropské Unie. Je pokryta pralesy. Obyvatelé jsou míšenci. Pěstují se banány a cukrová třtina. Těžba dřeva. Je zde odpalovací základna Kourou pro evropské lety do vesmíru. Bývala zde i trestanecká kolonie Ďábelské ostrovy.

reklama