Jižní Amerika – Laplatské země a Chile

Jižní Amerika - Laplatské země a Chile

K Laplatských zemím řadíme státy: Paraquay, Uruquay, Argentinu a dále i přiřazujeme Chile.

Paraquay – hlavní město Asunción. Země nemá moře. Je vyplněna bažinatou nížinou.
Řeky jsou Paraquay a Paraná. Podnebí je subtropické. Pěstuje se yerba, bavlník, maté, tabák, chová se skot. Průmysl není rozvinutý, je zde veliká vodní elektrárna. Obyvatelé jsou mestici hovořící španělsky.

Uruquay – hlavní město Montevideo. Malá přímořská země. Většinu země pokrývá step, na které se pasou ovce, koně a skot. Průmysl je soustředěn v hlavním městě, země je vyspělá. Obyvatelé jsou běloši hovořící španělsky.

Argentina – hlavní město Buenos Aires. Velká země s členitým povrchem a rozdílným podnebím. V Andách na západě země leží nejvyšší hora Aconcaqua, střed země vyplňují pahorkatiny a východ je nížinatý. Tropické vlhké podnebí na severu země přechází v subtropy kolem zálivu La Plata, jih – Patagonie má podnebí mírné, velmi větrné. Andy mají podnebí vysokohorské. Řeky jsou kratší, kromě řeky Paraná. Sever země pokrývá prales, okolí hlavního města step zvaná pompa, jih země je také travnatý a kamenitý. Nerostných surovin má země dostatek. Těží se ropa, uhlí, a barevné kovy. V zemi jsou tepelné a vodní elektrárny. Průmysl je textilní, potravinářský, chemický, hutnický. Zemědělství je na vysoké úrovni. Na pastvinách se chová velice kvalitní skot na maso, dále se chovají koně, ovce a drůbež. Na pampách se pěstuje obilí. Tradiční je yerba (čaj) a vinná réva. Dále bavlník, cukrová třtina, brambory, citrusy. Významný je rybolov. Doprava je rozvinutá. Obyvatelé jsou hlavně běloši. Argentina dala světu tanec tango.

Chile – hlavní město Santiago. Země leží u Tichého oceánu. Má protáhlý tvar od S k J. Po
celé extrémní délce se táhnou Andy, u pobřeží je úzká nížina. Na severu je velmi sucho
(poušť Atacama) a na jihu chladno a vlhko. Obyvatelstvo je tedy soustředěno na malém
subtropickém území ve středu země. V Chile jsou činné sopky a častá zemětřesení.

Chile je velmi bohaté na nerostné suroviny. Těží se měď, železná ruda, olovo, zlato, stříbro, ropa. Také quano (ledek) – trus mořských ptáků. Je to přirozené hnojivo. Tito ptáci se živí rybami, kterých je v chladných vlnách obrovské množství. Loví se tuňáci a sardinky. Výroba energie ve vodních elektrárnách. Průmysl je těžební a potravinářský. Chile je významným producentem vína. Pěstuje se obilí, chová se dobytek, lamy i morčata. Obyvatelé jsou potomci Evropanů. Ve všech zemích této oblasti je velmi populární fotbal.

reklama