Jižní Amerika – objevování, obyvatelstvo, rozdělení

Jižní Amerika - objevování, obyvatelstvo, rozdělení

Objevování:
V Jižní Americe před příchodem Evropanů existovaly vyspělé indiánské civilizace. Byla to především říše Inků, která se rozkládala na území dnešních států Ekvádor, Peru a Bolívie se severem Argentiny a Chile. Centrem bylo město Cuzco u jezera Titicaca. Na počátku 16. století si říši Inků podrobil dobyvatel Francisco Pizarro, východ kontinentu kolonizovali Portugalci. Za dobyvateli přicházeli kněží, kteří u indiánů šířili křesťanství. To je nyní na kontinentě převládajícím, hluboce zakořeněným náboženstvím. Indiáni byli decimováni nemocemi, většina obyvatel vymřela. Evropané těžily drahé a barevné kovy, zakládaly plantáže. Indiáni nebyli však na těžkou práci zvyklí, proto byli přiváženi černoši z Afriky na těžké práce. Nyní jejich potomci žijí v oblasti Karibiku a v Brazílii.

Obyvatelstvo:
V Jižní Americe dochází k velikému míšení obyvatel, žijí zde indiáni, běloši, jejich míšenci a míšenci bělochů s černochy. Je to rasově nejpestřejší kontinent. V 19. století získala většina zemí Jižní Ameriky nezávislost. Jazyky jsou především španělština a portugalština. (Latinská Amerika). Nejpozději ve 20. století to byly Guyana patřící Británii a Surinam patřící Nizozemsku. Koloniemi zůstávají Francouzská Guyana a Falklandské ostrovy, o které vedou spory Velká Británie s Argentinou.

Rozdělení:
Jižní Ameriku můžeme rozdělit na tyto oblasti:
– Karibské země
– Andské země
– Brazílii
– Země tzv. Jižního rohu

reklama