Jižní Amerika – vodstvo

Jižní Amerika - vodstvo

Jižní Amerika je kontinent extrémů, vody je většinou buď extrémní nedostatek, nebo naopak nadbytek. Řeky jsou na západě krátké, prudké, malé nebo chybí vůbec. Na východě jsou mohutné veletoky. Většina vody je odváděna do Atlantského oceánu.

Řeky: Největší, nejdelší, nejvodnatější veletok světa je Amazonka. Její povodí je obrovské i její přítoky. Tyto přítoky by v evropských poměrech byly veletoky. Amazonka pramení v Andách, ale o místo prameniště se vedou spory. Většinou se jako zdroj udává řeka Apurimac. Řeka je přes 7 000 km dlouhá a v ústí má šířku 120 km. Její největší přítoky jsou Rio Negro,
Madeira a Xingú Velikou vzácností je tzv. bifurkace – řeka Casioguare se rozděluje na dvě části, jedna teče dále na sever do řeky Orinoco a druhá na jih do Rio Negro a dále se dostává až do Amazonky.

Orinoco odvodňuje severní část kontinentu. Má hodně vody, jsou na ní hydroelektrárny. Její přítoky jsou plné vodopádů – Salto Angel. Řeka Paraná tekoucí na jihovýchodě Jižní Ameriky teče do zálivu La Plata. Vlévá se do ní řeka Paraquay.
Na přítoku Iquacú jsou světoznámé široké vodopády. Na Paraná jsou obří přehrady. Všechny tyto veletoky tečou bažinatými oblastmi.

Jezera: Nejznámější je vysoko položené jezero Titicaca v Andách. Na severu kontinentu leží jezero Marocaibo, bývalý mořský záliv

reklama