Jižní Asie

Jižní Asie

Země: Afghánistán, Pákistán, Indie, Bangladéš, Nepál, Bhútán, Srí Lanka, Maledivy.
Jižní Asie je oblast velkých přírodních, sociální, náboženským i ekonomických rozdílů.

Afghánistán:
Země patří k nejchudším na světě. Je převážně hornatá se suchým podnebím, velmi kamenitá, pouště. Řeky jsou mělké, vody je nedostatek. V zemi je ukryto obrovské nerostné bohatství, které se ale dosud netěží. Průmysl prakticky chybí. Zemědělství pouze v zavlažovaných údolích. Chov ovcí, koz a koní. Pěstování ořechů a hroznů na sušení.
Obyvatelé jsou z různých etnik. Spojuje je islám. Země je zdevastována válkou, radikální hnutí Taliban má stále vliv na dění v zemi.

Pákistán:
Země sahá od Himaláje (hora K2 je druhá nejvyšší na světě) až po Indický oceán. Zatím, co sever a západ jsou hornaté, východ a jih tvoří nížina kolem řeky Indus. Podnebí je suché, vysokohorské. Řeka Indus tvoří osu země. Turisté její horní tok sjíždějí na raftech. Pákistán je muslimský stát, dříve tvořil jeden stát s Bangladéší. Země je poměrně chudá, přesto má vlastní kosmický program. Se sousední Indií bojuje o horskou oblast zvanou Kašmír. Obyvatelé pracují převážně v zemědělství (chov ovcí, koz, velbloudů, pěstování obilí), rozvinutá jsou řemesla.

Indie:
Indie je obrovská země zabírající celý poloostrov Přední Indie a přiléhající oblasti. Nejvyšší pohoří je na severu země Himaláje, dále Západní a Východní Ghát a plošina Dekan. Nejhustěji zalidněná je nížina podél řeky Gangy. V zemi se mísí vlivy islámu, buddhismu a především hinduismu. Země byla dlouho dobu pod britskou nadvládou, byla největším zdrojem příjmů pro britské impérium. Indie je svazovou republikou s hlavním městem Nové Dillí. Největší přístavy jsou velkoměsta Bombaj a Kalkata. Obyvatelé pracují většinou v zemědělství. Vzhledem k různým podmínkám je možné pěstovat téměř vše. Nejdůležitější
plodiny jsou obilí, bavlník, juta, čajovník, cukrová třtina. V Indii žije obrovské množství krav,
které jsou považovány za posvátné a potulují se prakticky bez užitku. Chov velbloudů, ovcí a
koz. Jelikož zemědělství nevyužívá moderní technologie, je nedostatek potravin stále
problémem. V minulosti byly dokonce časté hladomory. K nelehkému životu místních
obyvatel patří i přírodní katastrofy a výskyt nakažlivých nemocí. Města mají rozsáhlé
chudinské čtvrti bez civilizačních vymožeností. Indie má poměrně rozsáhlý průmysl. Je to
těžební (železná ruda, uhlí, hutnický, chemický, strojírenský, energetika a zapojení do
kosmického programu ve světě se proslavily filmy (Bollywood). Velkou tradici mají řemesla
(výrobky z textilu, kůže, kovu, drahých kamenů). Zajímavosti: dopravní prostředky zvané
rikši, zaříkávači hadů, svatyně různých božstev, posvátná řeka Ganga s městem mrtvých,
Varánásí, kastovní systém, chrám Tádž-Mahal, palác Aggra. Turistům však není k dispozici
dostatek služeb. 

Bangladéš:
Území dříve zvané jako Bengálsko má nejvyšší hustotu zalidnění na světě (více než 1000
obyvatel na km2). Je to chudá, nížinatá země, s venkovským osídlením. Pěstování juty, obilí,
chov drůbeže a vodních buvolů, rybolov. Časté jsou záplavy. Náboženství islám.

Nepál:
Vnitrozemský stát. Země stoupá od nížiny až po vrcholky Himaláje (Mount Everest).
Rozvinutý turistický ruch. Místní šerpové (nosiči) pomáhají při horolezeckých výpravách.
Zemědělství – chov jaků, pěstování čaje, obilí. Výroba látek. Náboženství hinduismus.

Bhútán:
Malá vysokohorská zalesněná země se zachovalou přírodou. Hodně srážek. Obyvatelé jsou
zemědělci. Veliký vliv hraje v zemi náboženství – buddhističtí mniši jsou velmi vážení.

Maledivy:
Maledivy jsou tvořeny soustavou korálových ostrovů v Indickém oceánu. Nejvyšší výška je pouze dva metry nad hladinou moře. Je zde rybolov, obchod, ale především turistický ruch (luxusní hotely). Náboženství je islám.

Srí Lanka:
Země, dříve nazývaná Cejlon byla kolonizována různými evropskými mocnostmi. Přírodní bohatství (dřevo, slonovina, drahokamy, tuha) bylo drancováno a odváženo. Ostrov má velmi rozmanitou přírodu. Pěstuje se proslulý čaj. Buddhistická země byla turistickým rájem (památky), nebýt dlouhotrvajících národnostních nepokojů.

reklama