Kanada

Kanada

Kanada je druhá největší země světa, má rozlohu téměř 10 miliónů km2 . Její hlavní město je
Ottawa. Necelých 30 milión obyvatel mluví anglicky a francouzsky. Kanada je konfederace 10 provincií a dvou teritorií, je členem Britského společenství národů.

Povrch: 
Většinu Kanady tvoří prastarý Kanadský štít. Na západě leží Skalnaté hory ( Mt. Logan –
6 050 m). Na východě kolem jezer jsou nížiny.

Podnebí:
Většina země má mírné vnitrozemské podnebí, zimy jsou ale velice chladné, léta teplá. Na
severu je podnebí studené.

Vodstvo:
Nejdelší řeka Mackenzie teče do Severního ledového oceánu. Do Tichého oceánu tečou řeky Frazer a Yukon, do Atlantiku řeka Sv. Vavřince. V Kanadě se nachází množství jezer ledovcového původu. Jsou to Velká jezera při hranici s USA, dále jezera Winnipežské, Sobí, Velké otročí, Velké medvědí, Athabasca atd.

Rostlinstvo a živočišstvo:
Kanadu pokrývá tundra na severu a tajga na jihu země. Na východě, v Quebecu jsou nádherné listnaté lesy. Kvůli javorům zde rostoucím se Kanadě říká „země javorového listu“. Dále tam rostou ořešáky, jilmy a duby. V tajze jsou smrky, jedle a borovice. Je domovem medvědů a jiných kožešinových zvířat, pižmoňů, lumíků a vodních ptáků. V horách žijí pumy, svišti a horské kozy a ovce.

Hospodářství:
Kanada je vyspělá země. Má velké nerostné bohatství, hodně surovin vyváží. V provincii Alberta u města Edmonton se těží ropa a zemní plyn. Ložiska jsou i na jiných místech. Na východě země, především na poloostrově Labrador jsou významná ložiska železné rudy. Kanada těží barevné kovy – zinek, nikl, měď, uran, olovo. Dále i drahé kovy – zlato, platinu. Má i ložiska solí, síry a stavebních materiálů.

Průmysl:
Především potravinářský, hutnický, chemický a dřevařský. Nejprůmyslovější města jsou Toronto, Vancouver (přístav), Calgary, Hamilton a Montreal. Energetika je soustředěna na západě do Britské Kolumbie, kde byly vybudovány hydroelektrárny které jsou také na Labradoru.

Zemědělství:
Orné půdy je velice málo a je soustředěna při hranici s USA. Pěstuje se pšenice a ječmen, kukuřice, sója, řepka olejka. Na západě země jsou jablečné sady. Z javorů se získává sirup. Chová se skot na maso i mléko a v okolí měst prasata. Kanada má největší těžbu dřeva na světě, velká loviště ryb jsou na pobřeží Atlantiku.

Doprava:
Je především letecká, silniční a železniční. Velké námořní přístavy jsou Vancouver a Halifax.
Kanaďané jsou výborní v zimních sportech (hokej, bruslení aj.). 

reklama