Lesy z mírného pásu

Lesy z mírného pásu

Lesy mírného pásu dělíme do tří skupin
1) lesy listnaté
2) lesy smíšené
3) lesy jehličnaté

Typické podnebí těchto lesů je mírné se střídáním čtyř ročních období.
1) Lesy listnaté

Rostou nejjižněji. Jsou světlé. Na zimu v nich stromům opadávají listy. Tyto lesy najdeme na zemi již zřídka, většinou byly vykáceny a přeměněny v pole. Původní oblasti jejich výskytu jsou západní Evropa, Británie, Francie, Benelux, Střední Evropa, najdeme je i dnes v Severní Americe (východně od Velkých jezer) a v severovýchodní Číně. Na jižní polokouli chybí, nepatrná část je v Chile. Typické dřeviny listnatých lesů jsou dub a buk, dále lípa, javor, jasan, habr, bříza, olše. V těchto lesích žijí jeleni, srnci, laně, zajíci, ptáci (datli, sovy), divoká prasata, veverky. V Americe jsou to dále mývalové skunkové, ondatry, bobři, vačice. Lesy se využívají k rekreaci, sběru hub, těžbě dřeva, některá zvířata jsou chována v oborách.

2) Lesy smíšené
Nacházejí se hlavně ve střední Evropě. Mísí se
v nich stromy listnaté s jehličnatými, zvířata jsou
také zastoupena z obou typů.

3) Lesy jehličnaté
Říkáme jim také severské, všeobecný název pro ně tajga. Typická tajga se nachází na Sibiři
v Rusku. Severské lesy pokrývají Skandinávii v Evropě, velkou část Kanady a také
severozápad USA včetně Aljašky. Tajga je pro člověka nehostinné území, v zimě je velmi
chladno, půda je bažinatá, neúrodná, kyselá. Lesy jsou tmavé, husté.

Rostlinstvo také tvoří jehličnaté stromy. V Asii hlavně modřín opadavý, v Evropě smrk evropský, v Americe smrk kanadský a jedle, na sušších místech jsou i borovice. Stromy pokrývají šedé lišejníky, mohou je ohrozit škůdci – lýkožrout, místy kůrovec. Všudypřítomným druhem hmyzu je zde komár. V lesích žijí šelmy s hustým kožichem – tzv. kožešinová zvěř – kuny, hranostajové, rys, vlk, tchoř, rosomák, sobol, liška, medvěd hnědý (grizzly, baribal), také los a ryby v řekách. Jehličnaté lesy skýtají možnosti sběru lesních plodů (borůvky, brusinky, houby), loví se v nich kožešinová zvířata, ale jsou zároveň domovem mnoha druhů zvířat v národních parcích. Nejsou vhodné pro zemědělství, ale pro těžbu dřeva a také je pod nimi ukryto množství nerostných surovin.

reklama