Litosférické desky a jejich pohyb

Litosférické desky a jejich pohyb

Litosféra je rozlámána na sedm velkých (kontinentálních) desek a dvanáct menších desek.
Tyto desky se neustále velmi pomalu pohybují (asi 4 cm za rok) po horní vrstvě zemského
pláště. Největší je Tichomořská deska (108 mil. km). Velikost desek se mění, na jejich hranici
dochází k jejich tření, podsouvání či nasouvání jedné na druhou. V těchto místech dochází
k zemětřesením a je zde častá sopečná činnost. Desky se pohybují kvůli rozpínání mořského
dna. Důkazem rozpínání je to, že obrysy kontinentů do sebe zapadají.

Pohyb desek v minulosti:
O pohybu desek existují důkazy (stejné horniny, prehistorická zvířata apod.). V prvohorách
(asi před více než 200 mil. let) existoval pouze jediný prakontinent nazývaný Pangea. Ten se
v druhohorách (180 mil. let) rozpadl na severní Laurasii a jižní Gondwanu. Dalším rozpadem
na konci druhohor (60 mil. let) vznikly z Laurasie Euroasie a Severní Amerika, z Gondwany
Jižní Amerika , Afrika, Austrálie a Antarktida. Indie se připojila k Asii. Proces rozpadu
kontinentů bude pokračovat i v budoucnu – např. oddělením Somálska od Afriky, pohybem
Austrálie či Afriky k severu atd.

reklama