Mapy

Mapy

Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. Věda o mapách se nazývá kartografie.
Mapy jsou na rozdíl od glóbu více či méně zkreslené, neboť jsou zobrazeny v rovině.
Na mapách najdeme:
– mapová pole
– legendu
– měřítko
– výškopis
– polohopis
– popis
Název – sděluje, co je na mapě
Mapové pole – je samotná plocha mapy
Výškopis – bývá znázorněn vrstevnicemi
(čáry o stejné nadmořské výšce) popř.
odstíny barev
Kóty – výškové body
Polohopis – například sídla, budovy, jezera

apod.
Popis – názvy objektů na mapě
Měřítko – číselné a grafické.
Číselné měřítko vyjadřuje poměr zmenšení vzdáleností na mapě oproti skutečnosti
(např. 1:100000 – 1 cm na mapě je 100000 cm ve skutečnosti). Při převodu oddělíme pět nul
odzadu – tj. 1 cm na mapě je 1km ve skutečnosti.
Grafické měřítko ukazuje vzdálenosti na úsečce.

Podle číselného měřítka dělíme mapy na tři typy:
– mapy velkého měřítka (podrobné
např. plány) max. 1:200 000
– mapy středního měřítka (méně
podrobné – např. turistické
mapy)
– mapy malého měřítka
(přehledné, zkreslené, např.
mapa světa) nad 1:1 000 000
Podle obsahu dělíme mapy na:
– obecně zeměpisné (zachycuji povrch
reálně) a tématické (např.: mapy obyvatelstva, rostlinstva, automapy, vojenské a geologické mapy atd.). 

reklama

– Nejpočetnější skupina obratlovců
– Tělo kryto kůží nebo kůží se šupinami a slizem
– Proměnlivá tělesná teplota

KOSTRA RYBY:

   • Lebka (1)
   • Páteř z obratlů (2)
   • Žebra (2)
   • Hrudní a břišní ploutve – párové (3a, 3b)
   • Hřbetní, ocasní a řitní ploutve – nepárové (3e, 3c, 3d)
   • Ploutevní paprsky (3a-e)