Měsíc

Měsíc

Měsíc – jediná přirozená družice Země je 4x menší než ona a 6x lehčí. Je vzdálený od
Země průměrně 385 000 km.
Povrch Měsíce je pokrytý krátery a „moři“ – oblastmi ztuhlé lávy.
Atmosféra na Měsíci není.
Voda zde také není.
Povrchová teplota Měsíce je od – 155 °C do + 105 °C.
Měsíc obíhá kolem Země stejně rychle jako se
otáčí kolem své osy. Proto je stále natočen k Zemi pouze
jednou stranou.
Při pohledu ze Země střídá Měsíc tzv. fáze: – nov
– první čtvrť – úplněk – poslední čtvrť – nov.
Měsíc svítí pouze tzv. odraženým světlem od
Slunce.
Na Měsíci již přistály výzkumné sondy a také
kosmické lodě s lidskou posádkou (1. byla Apollo 11)

Zatmění Měsíce:
Dochází k němu tehdy, vstoupí-li Měsíc
do stínu Země. Je poměrně časté, bývá úplné nebo
částečné. (nákres)

Zatmění Slunce nastane tehdy, dostane-li se
Měsíc mezi Slunce a Zemi. Protože je malý, dochází k zatmění Slunce, velmi Zřídka. Také je
částečné a úplně. (nákres)

Příliv a odliv – jsou způsobeny přitažlivostí Měsíce (částečně i Slunce). Jde o
pravidelné kolísání hladiny moří. (2x denně). Výška přílivu a odlivu je různá, nejvíce 17
metrů. Rozdílu hladin se využívá v přílivových elektrárnách.

reklama