Mokřiny, mangrovové bažiny, vřesoviště, slatiny

Mokřiny, mangrovové bažiny, vřesoviště, slatiny

Mokřiny najdeme všude tak, kde se hromadí voda díky nepropustné půdě. Jejich plocha je
veliká, zabírají 8,5 mil. kilometrů čtverečních, což je 6% povrchu pevniny. Většina mokřin
má přírodní původ, jen velmi malou část vytvořili lidé. Mokřiny jsou velice rozmanité a
nacházejí se prakticky ve všech vegetačních pásech s výjimkou polárních oblastí.
Velice časté jsou mokřiny v tundrách. Zaujímají velkou plochu severní Kanady, Aljašku, část
Skandinávie a sever Ruska. Zde se vytváří mokřiny, protože je to oblast věčně zmrzlé půdy.
Voda se nemůže vsáknout, vypařit ani odtéct. Mokřiny jsou líhništěm komárů. Ti jsou
potravou pro hejna ptáků, např. husy stěhovavé a kachny.

Vřesoviště a slatiny jsou typické především pro mírný podnebný pás.
Najdeme je ve vlhkém podnebí ve vyšší nadmořské výšce. Půda v nich je kyselá, řašelinná.
Typický výskyt je Skotsko, severní Polsko, oblast ústí řeky Rhöny ve Francii, v USA státy Georgia, Virginia a Severní Karolína. Jsou často zality vodou po většinu roku. Typické je opět vodní ptactvo – plameňáci, vydry, želvy. Rostliny jsou rašeliník, kapradiny, masožravé rosnatky. Na vyvýšených místech rostou i stromy. Některé části slatin mohou být zasolené. V subtropických oblastech leží veliká oblast bažin – na poloostrově Florida se rozkládají Everglades. Území je pokryté vysokou trávou, která ovšem koření ve vodě. Z vody vyrůstají vysoké stromy tisovce. Hnízdí zde ptáci, jsou tam krokodýli, aligátoři, mnoho druhů ryb.
V tropech jsou bažiny největší. V Jižní Americe v povodí řeky Orinoko, Amazonka, Paraná. Kolem Orinoka najdeme planiny Llanos. Žijí zde červení ptáci – ibisové. V povodí Amazonky jsou mokřady velmi pestré. Typické rostliny jsou vodní hyacinty, fíkovníky, lekníny, kapradiny. Živočišstvo je také velice pestré – od ryb Piraňa, Delfínovec přes plazy – Anakonda, ptáky – Tukan, Ara po savce – Jaguár, Kapybara, Tapír. Množství hmyzu je nepřeberné. Mokřiny jsou také v ústí řeky Okawango v Africe. Jejich zvláštností je velký rozdíl hladiny vody mezi obdobím dešťů a sucha. Rostlinstvo je rákos a papyrus. Žijí zde ptáci, ryby; obrovský význam má ale tento mokřad především jako napajedlo pro kolem žijící savce. Mangrovy jsou stromy přizpůsobené životu v bahnité brakické vodě. Brakická voda je teplá, mělká, smíchaná sladká se slanou. Kořenovníky mají nadzemní kořeny, tvoří nepropustnou bariéru. Ve jejich spleti se skrývají ryby, krokodýli, obojživelníci, mekkýši, krabi. Ve větvích hnízdí ptáci.
Význam mokřadů je veliký. Jejich plocha se stále zmenšuje. Zabraňují záplavám, filtrují
vodu, slouží za úkryt zvířatům, poskytují vodu i v době sucha, chrání pobřeží před vzestupem vody při bouřích. Postupně je objevují i turisté. 

reklama