Obyvatelstvo světa, národy, jazyky

Obyvatelstvo světa, národy, jazyky

Národy:
Národ je společenství lidí, které spojuje společné území, kultura, národní tradice a většinou také společný jazyk. Tito lidé mohou mít různou barvu pleti, nebo i zemi původu. Během historického vývoje vznikají nové národy (např. Americký, australský), jiné mohou i zaniknout. Existují národy, které žijí v jedné zemi a hovoří více jazyky (např. Švýcaři hovoří čtyřmi jazyky – německy, francouzsky, italsky a rétorománsky). Jedním jazykem může spolu hovořit více národů (např. německy se nemluví nejen v Německu, ale také v Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a částečně i v Lucembursku). Národů je na světě méně než jazyků. Nejpočetnějším národem na světě jsou Číňané. Je jich více než 1 miliarda 200 miliónů. Další početné národy jsou Američané, Indonésané, Bengálci, Arabové, Brazilci, Rusové, Indové a Japonci. Pokud mají přistěhovalci daného národa dobrý vztah ke své zemi, jsou na ni hrdi, hovoříme o vlastenectví. Jestliže ale svůj
národ vyvyšují nad ostatní, je to již nacionalismus. Nenávist k jiným národům se nazývá šovinismus.

Jazyky:
Existuje asi 6 tisíc jazyků a dialektů. Jazyky se dělí na jazykové rodiny. Některými jazyky
mluví mnoho miliónů lidí, některými tak málo, že jsou na vymření. Existují veliká území
s jedním jazykem (USA) a naopak území se stovkami jazyků (Indie). Nejužívanější
mezinárodní jazyk je nyní angličtina.
Nejrozšířenější mateřský jazyk je čínština (asi 1 miliarda 100 miliónů lidí). Následují
angličtina, španělština, hindština, indonéština, bengálština, portugalština, arabština, ruština,
japonština a němčina. Ostatní už mají pod 100 miliónů rodilých mluvčích.

Jazykové rodiny jsou tyto:

– Indoevropská
– Afroasijská
– Austronéská
– Ugrofinská
– Altajská
– Semitohamitská
– Korejská, japonština, čínština
– Africká
– Kavkazská

Indoevropská (naše) skupina se dělí na:
– A) indické
– B) íránské
– C) řečtinu
– D) albánštinu a arménštinu
– E) keltské
– F) románské
– G) germánské
– H) slovanské

Slovanské (naše) se dělí na východní, západní a jižní. Český jazyk patří k západním
Slovanům. Jazyky mohou mít místní dialekty (např. hanácké nářečí).

reklama