Obyvatelstvo světa – počet, rozmístění, hustota zalidnění, vývoj počtu obyvatelstva

Obyvatelstvo světa - počet, rozmístění, hustota zalidnění, vývoj počtu obyvatelstva

Na světě žije již 7 miliard lidí. Každý rok se počet obyvatel planety zvětší asi o 90 miliónů. Je to necelá dvě procenta ročně. Asi před 10 tisíci lety na Zemi žilo pouze 5 miliónů lidí. 500 miliónů obyvatel měla planeta v toce 1650. Počet lidí byl redukován nemocemi,
válkami, přírodními katastrofami. V roce 1850 světová populace dosáhla poprvé 1 miliardy. Ve druhé polovině 20 století dochází k tzv. populační explozi, způsobené především lepší lékařskou péčí.

Zvětšila se délka průměrného dožití z 35 let (r. 1750) na 75 let. Poklesl ale počet dětí
v rodinách, především ve vyspělých zemích.
V některých zemích dochází i k poklesu počtu nově narozených dětí (Německo, Španělsko).
Některé země musí naopak bojovat s velkým přírůstkem. V Číně je praktikována politika
jednoho dítěte.
V Indii se masivně propaguje antikoncepce. Asie, Afrika a Lat. Amerika se podílí většinově
na zvýšení počtu obyvatelstva světa.
Rozmístění obyvatelstva na Zemi je velice nerovnoměrné.
Procentuální hustota zalidnění činí celosvětově 40 obyvatel na kilometr čtvereční.
Neosídlená je Antarktida, Arktické ostrovy, téměř prázdné jsou vysokohorské oblasti,
tropické pralesy, většina pouští. Jedná se o oblasti s nepříznivými životními podmínkami.
Oblasti s velkou hustotou zalidnění jsou především nížinách, podél řek, u pobřeží, v oblastech
těžby surovin. Největším lákadlem poslední doby jsou rozvinuté služby.
Třetina obyvatel světa žije v JV Asii. Přelidněný je Hongkong (5600 ob/km, ale jedna čtvrť i
165 000 ob/km). Hustě zalidněná je východní Čína, Japonsko, Indie, JV Asie. Přelidněné je
údolí řeky Nil, v Evropě Německo, Benelux, severní Itálie, dále SV USA.

Většina obyvatel v Austrálii, Evropě a Severní Americe již žije ve městech. V Jižní Americe
záleží na určitě oblasti. Zemědělské obyvatelstvo převládá dosud ve většině Asie a především
v Africe. Velmi důležitě jsou klimatické podmínky. Nejvhodnější pro osídlení jsou subtropické a mírně teplé oblasti. Hustotu zalidnění ovlivňuje i nadbytek srážek. Největší procentuální hustotu zalidnění má celosvětové stát Bangladéš (770 ob/km), v Evropě je to Nizozemí. Nejnižší mají Grónsko (0,03 ob/km) a Mongolsko (1,5 ob/km).

reklama