Obyvatelstvo světa – pohyb obyvatelstva

Obyvatelstvo světa - pohyb obyvatelstva

Pohyb obyvatelstva se cizím slovem nazývá migrace. Jinak česky také stěhování.
V současnosti je velmi aktuální. Migraci dělíme na vnitřní (uvnitř státu) a vnější (přes státní
hranici). Vnější je mezinárodní. Nyní (2016) je migrační problém prakticky nejdůležitějším
problémem světa.

Důvody migrace vnitřní:
– přesun obyvatelstva z venkova do měst (za prací, kulturou, vzděláním)
– přesun z přelidněných měst na venkov (menší zločinnost, levnější bydlení, lepší
životní prostředí)
– stěhování za partnerem

Důvody migrace vnější:
– válečný konflikt (bývalá Jugoslávie, Sýrie)
– etnické války (Rwanda v Africe)
– náboženské (židé za 2. světové války, Kurdové na Blízkém východě)
– lepší ekonomická situace v cílové zemi (migranti do Německa)
– rasově motivovaná migrace ( JAR)
– politický důvod (diktatura na Kubě)
– ekologický důvod (zničená jaderná elektrárna Fukušima Japonsko)

Migrace může být dobrovolná nebo nucená (např. násilné vysídlení Němců po 2 sv. válce).
Imigrace:
– přestěhování se do dané země.,
legálně či ilegálně
Emigrace:
– vystěhování se z dané země, buď
legálně, nebo ilegálně.
Reemigrace:
– Vystěhování se a po nějakém
čase návrat zpět
Migrace jsou buď legální (povolené) nebo ilegální. Migranti musí v nové zemi požádat o azyl, který mohou, ale také nemusí dostat. Pokud neuspějí, měli by zemi opustit, ale v praxi se tak často nestane.

Hlavní směry migrací

Emigrační země – Sýrie, Irák, Jemen Afghánistán, Súdán, Pákistán, Kuba, Mexiko, Ukrajina,
Čína, Libye, Egypt, Indie

Cílové země:
USA, Německo, Švédsko, Turecko, Velká Británie, Francie, Itálie, Saudská Arábie, SAE,
Austrálie, Kanada, Libanon

Mimo svoji vlast žije ve světě přes 170 milionů lidí.

Problémy migrantů a místních obyvatel v cílových zemích:

Většina imigrantů se po přestěhování do jiné země musí potýkat s mnoha problémy. Patří k nim především – špatná znalost jazyka, jiné kulturní zvyky, někdy i jiné náboženství, odlišné stravování a jiné. Problém mohou mít i místní obyvatelé, kteří bývají novými sousedy zaskočeni, jejich odlišné chování bývá většinovou společností neakceptovatelné. Některé země mají migrantů mnoho, např. Francie, Itálie, Řecko, jiné země vlastně jako migrační vznikly – USA, Kanada, Australský svaz. Migranti se někde plně začlenili do většinové společnosti, naopak určité skupiny integraci přímo odmítají a separují se ve svých čtvrtích – tam vytvářejí ghetta se svými vlastními pravidly.

reklama