Obyvatelstvo světa – rasy, náboženství

Obyvatelstvo světa - rasy, náboženství

Lidé patří k jednomu biologickému druhu. Vlivem odlišných podmínek se vyvinuly u lidí
odlišné vnější znaky. Bylo to asi před 100 tis. Lety. Jsou to barva kůže, vlasů, tvar nosu, tvar
lebky, složení krve aj. Existují tři základní lidské rasy:

1) Rasa bílá – europoidní
Lidé této rasy mají světlou pleť, různou barvu očí i vlasů, bývají spíše větší, muži jsou
hodně ochlupení. Tato rasa převažuje v Evropě, severní Africe, jihozápadní a jižní
Asii. Rozšířila se do severní a jižní Ameriky a Austrálie. Patří k ní polovina veškerého
obyvatelstva světa.

2) Rasa žlutá – mongoloidní
Lidé této rasy mají bronzovou pleť, husté rovné (černé) vlasy. Jsou menší, štíhlí,
ochlupení je řídké. Tato rasa převažuje ve východní a jihovýchodní a střední Asii.
Dále také do ní patří Inuité (Eskymáci) a Indiáni na Americkém kontinentě. Patří k ní
asi 40 % obyvatel světa.

3) Rasa černá
Lidé této rasy mají tmavou pleť, většinou černé kudrnaté vlasy. Mohou být různě
vysocí. Mají většinou široký nox a velké rty. Žijí převážně v Africe, dále i v Americe,
kam byli násilím dovezení jejich předkové. Do této rasy řadíme i Austrálce, Papuánce
a Melanésany žijící v Austrálii a okolí. Černá rasa tvoří asi 11% obyvatel světa.
Zbývající podíl připadá na míšence. Míšené rasy se vyskytují buď na přechodu mezi
jednotlivými rasami a hlavně v obou Amerikách, kde je obyvatelstvo rasově pestré.

Míšenci:
1) mestici – europoidní + mongoloidní
2) mulati – europoidní + negroidní
3) zambové – negroidní + mongoloidní

Rasismus je ideologie, která hlásá nadřazenost jedné rasy nad druhou. Je nevědecká, politická a diskriminuje některé skupiny obyvatelstva. Nejvyšší formou rasismu je tzv. apartheid – politika rasové segregace praktikována dříve v JAR.

Náboženství:
Náboženství má dnes ve většině zemí světa veliký vliv na život tamních obyvatel.

Rozlišujeme dva světové názory:
a) náboženský
b) nenáboženský (ateistický)
Ateisté nevěří v boha, náboženství odmítají. Česká republika je nejateističtějším státem světa.

A) světová náboženství
1) křesťanství
je to nejrozšířenější náboženství na světě (2 mld. lidí). Existuje 2000 let. Uctívá
boha – Ježíše Krista
Je rozšířena v Evropě, obou Amerikách, v Africe jižně od Sahary, v Austrálii a
v malých oblastech jihovýchodní Asie.
Dělí se na

a) katolictví (římsko katolická)
b) protestantství (evangelická)
c) pravoslaví

2) islám
Počet jeho stoupenců neustále roste. Vznikl v jihozápadní Asii stejné jako
křesťanství. Hlásí se k němu asi 500 miliónů lidí. Uctívá Alláha a jeho proroka
Mohameda. Kniha Korán. Jeho vznik je spojen s rokem 622 n. l.
Dělí se na:

a) sunity
b) šíity

Je rozšířeno v jihozápadní a střední Asii, na severu Afriky, v Indonésii a některých evropských balkánských zemích.

3) buddhismus
Buddhistů je také asi 700 milionů. Zakladatelem
tohoto náboženství je Buddha. Toto náboženství
vzniklo jako reforma hinduismu. Rozšířilo se po
celé východní Asii, částečně i jihovýchodní Asii.
Je na rozdíl od islámu velmi tolerantní.
Dělí se na :

a) taoismus
b) konfucionismus
c) lámaismus

B) Národní náboženství
Tato náboženství vyznávají pouze příslušníci jednoho
národa.

1) Hinduismus (brahmaismus)
Vzniklo v Indii. Je velmi staré. Vyznává ho asi 400 milionů lidí. Dělí lidi do kast. Má mnoho bohů. Hlavní z nich jsou tři – Višnu, Šiva, Krišna.

2) Judaismus (židovské náboženství)
Vyznává ho jen asi 12 miliónů lidí. Domovským státem židů je Izrael, ale židé žijí prakticky po celém světě. Posvátný je bůh – Jehova a kniha Starý zákon.

C) Neoficiální náboženství
1) Animismus
U přírodních národů převládají uctívání přírodních sil, duchů, předků zvířat.
Najdeme je v Africe, v jižní Americe, v jihovýchodní Asii.

D) Sekty
Nejsou to uznaná náboženství. Existují ve všech náboženstvích. Je těžké z nich
vystoupit, bývají nátlakové a nebezpečné. Známou sektou jsou u nás Jehovisté.

reklama