Podnebí

Podnebí

Podnebí je dlouhodobý průměrný stav ovzduší na daném místě. Svět můžeme rozdělit na
oblasti, které se shodují v určitých typech podnebí a navzájem se něčím odlišují. Existuje
mnoho variant dělené podnebí. Hlavní pojmy jsou zde teplo a chlad, sucho a vlhko.
Svět tedy dělíme na podnebné pásy podle množství slunečního záření dopadajícího na zemský
povrch a také podle množství srážek.

1) Tropický pás (teplý)
Rozkládá se kolem rovníku.
Dělí se na: a) rovníkový – (stálé teplo a vlhko)
b) tropický (stálé teplo a střídavě vlhko)
c) tropický suchý (stálé teplo a sucho)

2) Subtropický pás
Jde o přechodnou oblast, v létě zde převládá suché teplé
počasí, zima je deštivá, chladná, ale bez sněhu.

3) Mírný pás
Typické je pro něj střídání čtyř ročních období. Projevuje se
v něm vzdálenost od moře.
a) v blízkosti oceánu mluvíme o tzv.
přímořském oceánském suchém podnebí (
malý rozdíl teplot mezi létem a zimou,
vlhko.)
b) přechodné období ( Česko – střední rozdíly
mezi létem a zimou, střídání vlhko x sucho)
c) pevninské (kontinentální podnebí – velké
rozdíly teplot mezi létem a zimou, sucho)

4) Subpolární pás
Přechodná oblast, velmi krátké léto, většinou roku zima, vlhko.

5) Polární (studený) pás
Bývá zde velmi chladno a sucho. Srážky jsou pouze sněhové.

Na podnebí má velký ( někdy podstatný) vliv nadmořská výška. Mluvíme o tzv.
horském podnebí. Klesá zde teplota a stoupá vlhkost. Podnebí je větrné a málo
stabilní. Podnebí dále ovlivňují mořské proudy. Teplé pevninu oteplují a přinášejí nad ni vlhkost.

Studené naopak způsobují sucho (pouště) a oblast ochlazují. Podnebí na Zemi se neustále
mění. V současné době se planeta otepluje – mluvíme o tzv. globálním oteplování.
Důsledkem je např. tání ledovců.

reklama