Pohyby Země

Pohyby Země

Planeta Země vykonává několik pohybů. Dva z nich jsou základní:
A) Země se otáčí kolem své osy
Otáčí se od západu na východ. Otočí se za jeden den – 24 hodin (23h 56 min)
Dochází tím ke střídání dne a noci a k zdánlivému pohybu hvězd včetně Slunce po obloze.
B) Země obíhá kolem Slunce
Průměrně obíhá Země kolem Slunce ve vzdálenosti 150 milionů km (147 v zimě až po
152 v létě). Oběžná dráha má tvar elipsy.
Jeden oběh trvá jeden rok – přesněji 365 dnů, 5 hodin, 49 minut.
Zemská osa je nakloněna vzhledem k oběžné dráze Země a tím dochází ke střídání
ročních období.

20. – 21. června je letní slunovrat.

Slunce v tomto dní vychází v našich zeměpisných šířkách ve 4 hodiny, na obloze je 16 hodin a zapadá ve 20 hodin. Vychází na severovýchodě a zapadá na severozápadě. Na severním polárním kruhu v tento den Slunce nezapadne, na obratníku Raka v tento den svítí Slunce kolmo – lidé ho zde mají nad hlavou (v nadhlavníku). 23. září nastává podzimní rovnodennost. V tento den je den na Zemi všude stejně dlouhý (12
hodin). Slunce vychází přímo na východě v 6 hodin zapadá na západě v 18 hodin. Svítí
kolmo na rovník. Na severním pólu končí polární den a začíná polární noc. 21. – 22. prosince je zimní slunovrat. Bílý den u nás trvá pouze 8 hodin, Slunce vychází v 8 hodin a zapadá v 14 hodin. Pohybuje se nízko nad jižním obzorem – od jihovýchodu do jihozápadu. V tento den na severním polární kruhu vůbec nevyjde. Slunce svítí kolmo na obratník Kozoroha. 20. – 21. března nastává jarní rovnodennost. Pohyb Slunce na obloze při rovnodennosti a slunovratu. Noci všude na Zemi jsou opět stejně dlouhé (12 hodin) a Slunce je opět přímo nad rovníkem. Slunce vyjde na východě a zapadá na západě. Na jižní polokouli platí vždy opačná situace.

reklama