Polární pustiny

Polární pustiny

Rozkládají se v Antarktidě, Grónsku a na ostrovech v Severním ledovém oceánu. Pokrývá je
sníh, led, holé kamení a skály. Rozlišujeme Severní a Jižní polární kraje.
Rostlinstvo tu chybí, jen výjimečně najdeme mechy či lišejníky.
Zvířectvo je ale poměrně početné, většinou se nacházejí na pobřeží moře. Mají velmi velké
tukové zásoby, tlustou kůži nebo hustou srst a malé uši kvůli minimalizování tepelných ztrát.
Největší šelma v Arktidě je lední medvěd. V zimě na ledových krách loví tuleně, mrože, v Létě se stahuje na pevninu. Při pobřeží loví dravé velryby kosatky, také žerou tuleně, mrože, ale i lední medvědy. Ve chladných vodách je množství potravy, proto zde najdeme i jiné velryby – (Velryba grónská, Plejtvák obrovský) a hejna ryb. V Antarktidě žijí tučňáci. K nejvýznamnějším patří Tučňák císařský, je největší. Tučňáci žijí v koloniích a velmi dobře dokáží vzdorovat třeskutým mrazům. Lidé v polárních pustinách
trvale nežijí. Oblast se využívá pouze k vědeckým účelům. Jsou zde četné vědeckovýzkumné stanice. (Vostok, Amundsen – Scott). Podle mezinárodních dohod nepatří tyto oblasti žádnému státu a smí se využívat pouze k mírovým účelům.

reklama