Regiony Afriky

Regiony Afriky

Afriku můžeme rozdělit podle několika hledisek popřípadě podle polohy, podnebí,
obyvatelstva, zvyků, rostlinstva, náboženství apod. Každá část Afriky má svá specifika.
Hranice mezi jednotlivými oblastmi nejsou pevně dané a mohou se prolínat.
Pro všechny regiony jsou společnými znaky nízká úroveň vzdělanosti, nedostatek
potravin a zdravotní péče, chudoba a konflikty.
Na druhou stranu je Afrika kontinent exotických krajin, zvěře, bohatých přírodních
zdrojů.

Afriku dělíme na tyto oblasti:
1. Severní Afrika
2. Sahel
3. Guinejský záliv a Střední Afrika
4. Východní Afrika
5. Jižní Afrika

reklama