Sahel

Sahel

Země:
Západní Sahara
Mezopotámie
Mali
Niger
Čad
Súdán (Chartúm)

Sahel je název pro oblast (země) na jižním okraji Sahary, oblast polopouští a severní
okraj savan. V této oblasti se čas od času stane, že nepřijde déšť a nastane dlouhotrvající
sucho. Oblast Sahelu je hospodářsky velmi málo vyspělá. Kromě sucha jsou zde časté
občanské války. Nerostné suroviny chybí. Je zde velká negramotnost, více než polovina
obyvatel neumí číst, psát a počítat. Úroda je ohrožována nejen suchem, ale i nálety
stěhovavých žravých sarančat. Rozšířeny jsou podvýživa a nemoci, např. AIDS. Zemědělství
je samozásobitelské, co si lidé vypěstují, to spotřebují. Úrodné půdy je však nedostatek, proto
převládají občasné pastviny. Pěstuje se obilí – čirok a proso. Chová se skot, ovce a kozy,
velbloudi. Lidé se snaží získat půdu vypalováním trávy, tím bohužel urychlují postup pouště
Sahara směrem k jihu. Dřevo je vzácné, vaří se na sušeném trusu zvířat. Obyvatelé bydlí ve
stanech v hliněných stavbách, v chýších. Domy v městech mají ploché střechy, na kterých se
v noci spí. Ve většině zemí se těží kamenná sůl. Do oblasti Sahelu neustále směřuje
humanitární pomoc z vyspělých zemí. Uskutečnily se také velké humanitární koncerty na
pomoc obětem hladomoru v roce 1984 a dvacet let poté. Všechny země Sahelu jsou
muslimské, obyvatelé jsou Arabové, výjimku tvoří původní obyvatelé Sahary Tuaregové. Jsou
to kočovníci, kteří sice přijali islám, ale ne ve všech jeho bodech. Jsou vyšší a světlejší pleti
než Arabové.

Západní Sahara – pouštní země

Mali – má obrovskou negramotnost, ale zároveň má i řeky – Senegal a Niger.

Mauritánie – chudá země

Čad – život je soustředěn kolem stejnojmenného jezera.

Súdán – je ze zemí Sahelu nejvyspělejší. Pěstuje a vyváží bavlník, arabskou gumu, bavlník,
těží ropu a zemní plyn, kolem Nilu může pěstovat i zeleninu a má veliké předpoklady pro
rozvoj cestovního ruchu. Jako v Egyptě i zde jsou pyramidy a teplé Rudé moře. Bohužel země
je zmítána občanskou válkou v oblasti Dárfúru. Násilí je na denním pořádku, uprchlíků jsou
tisíce. Turistům se proto vstup do Súdánu nedoporučuje.

reklama