Severní Afrika

Severní Afrika

Země – Hlavní město
Maroko – Ribat
Alžírsko – Alžír
Tunisko – Tunis
Libye – Tripolis
Egypt – Káhira

Společné rysy:
– Středozemní moře
– Arabština
– Islám
– Starověké památky
– Poušť Sahara
– Těžba ropy a zemního plynu
– Tržiště
– Subtropické rostlinstvo

Povrch:
V západní části Severní Afriky se tyčí pohoří Atlas. Je to několik pásů hor 2 000 km dlouhých
s hlubokými údolími. V zimě je Atlas pokryt sněhem. Většinu Severní Afriky vyplňuje poušť
Sahara. Je to velmi suchá oblast pokrytá kamením a pískem. Obyvatelé žijí v oázách. Další
oblastí je povodí řeky Nil. Je to velmi úrodný úzký pás půdy kolem řeky. Většina obyvatel
Severní Afriky žije na pobřeží moře v typicky středomořské oblasti.

Maroko
Je to království. Významný je textilní průmysl a těžba fosfátů. Polovina činného obyvatelstva
pracuje v zemědělství, pěstuje obilí, olivy datle, chov ovcí, koz, drůbeže, rybolov.

Alžírsko
V Alžírsku při pobřeží lidé pěstují obilí, zeleninu, chovají ovce a kozy. Ve vnitrozemí žijí
kočovným způsobem nomádi – Berbeři, povodní obyvatelé Afriky. Obyvatelé mluví arabsky
a francouzsky (dříve byla oblast francouzskou kolonií), hodně přesídlují právě do Francie. Od
roku 2010 v zemi probíhají nepokoje, protesty a povstání známé jako „arabské jaro“.

Tunisko
Na jeho území leží ruiny starověkého města Kartágo. Jsou zde významná centra turistického
ruchu na pobřeží. Bohužel turistický ruch významně poklesl po několika teroristických
útocích v minulých letech. Těží se ropa a zemní plyn, fosfáty sůl. Pěstuje se obilí,
subtropické ovoce, zelenina, olivy.

Libye
Pouštní země s velkými ložisky ropy. Po násilnostech islamistů a smrti vůdce Muammara
Kaddáfího upadla země do chaosu, operuje zde „islámský stát“. Z přístavů odjíždějí
desetitisíce lidí na člunech do Evropy.

Egypt
Nejvyspělejší a nejlidnatější země Severní Afriky. Město Káhira je největším městem Afriky.
Cestovní ruch (pyramidy, chrámy, letoviska na pobřeží Rudého moře).
Pěstuje se bavlník, zelenina, obilí, datlovník. Průmysl je potravinářský, energetika, těžba
ropy, farmacie, hutnictví, strojírenství. Významný přístav je Alexandrie a důležitou dopravní
tepnou je Suezský průplav. Bohužel časté jsou zde teroristické útoky islámských extrémistů,
Sinajský poloostrov je nebezpečná oblast, turistům se nedoporučuje ani návštěva hlavního
města a vnitrozemí. Obyvatelé přišli o významnou část příjmů z turistického ruchu.

reklama