Severní Amerika – obyvatelstvo

Severní Amerika - obyvatelstvo

Severní Amerika je rasově velice pestrý kontinent. Obyvatele Severní Ameriky můžeme
rozdělit na původní, přistěhovalé a zavlečené násilím. Původními obyvateli Severní Ameriky jsou Indiáni a Eskymáci (Inuité). Přišli do této oblasti asi před 30 tisíci lety přes místo nynějšího Beringova průlivu z Asie. Ameriku osídlovali ze severu k jihu. Nebylo jich mnoho, a proto se začali přizpůsobovat svému okolí; rozdělili se domnoha kmenů odlišných jazykem i způsobem života. Živili se převážně lovem. K nejznámějším kmenům patřili např. Apačové, Huróni, Dakotové, Siouxové. Obyvatelé – přistěhovalci – první byli Wikingové – Evropští seveřané. Objevili Ameriku kolem roku 1 000 n. l. Vytvořili osady, ale ty zanikly a objev Ameriky byl zapomenut. Podruhé a definitivně objevili Evropané Ameriku v roce 1 492. Byli to Španělé

Zabrali Střední Ameriku., později to připluli Britové a Francouzi a usadili se severněji. Obyvatelé zavlečeni násilím – byli černoši. Byli chytáni v Africe a do Ameriky byli od 17. století přiváženi jako levná pracovní síla – stali se z nich otroci. Od počátku 20. století se do Severní Ameriky ve velkém počtu začali stěhovat další skupiny obyvatel. Z Evropy přijížděli ve velkém Irové, Poláci, Slováci i Češi, Italové. V době 2. světové války tam prchali Židé. Mnoho Číňanů zamířilo do měst a vytvořili zde celé čínské čtvrtě. Dále se přistěhovali Indové, Korejci a další národy. Počet obyvatel Severní Ameriky dále roste, převládají běloši, černoši, míšenci. Nejméně je původních indiánů a Inuitů. Severní Amerika je osídlena velmi nerovnoměrně.

reklama