Severní Amerika – Vodstvo

Severní Amerika - Vodstvo

Severní Amerika je rozsáhlý kontinent, proto zde najdeme velké světové řeky.
Řeky Severní Ameriky patří ke třem úmořím – Severního ledového, Atlantického a
Tichého oceánu. Do Severního ledového oceánu teče mohutná řeka Mackenzie. Mění názvy
při průtoku jezery, jmenuje se i Slave a Athabasca. Do Atlantského oceánu ústí řeka Svatého Vavřince. Veletokem Severní Ameriky můžeme nazvat řeku Mississippi. Vlévá se do Mexického zálivu. Zvláštností je, že její přítok, řeka Missouri je při soutoku delší a vodnatější. Další velké přítoky Mississippi jsou Arkansas, Ohio a Tennessee. Hranici mezi USA a Mexikem tvoří řeka Rio Grande. Navzdory svému názvu není příliš vodnatá a hluboká. Řeky tekoucí do Tichého oceánu jsou spíše krátké, prudké a poměrně vodnaté. Výjimkou je řeka Colorado, protože teče suchou pouštní oblastí. Během miliónů let vyhloubila tato řeka hluboký a široký kaňon, který bezesporu patří k divům přírody. Další řeky západního pobřeží jsou Sacramento, Snake, Columbia a na Aljašce tekoucí Yukon. V okolí této řeky jsou vidět dodnes pozůstatky těžby zlata z konce 19. století.

Jezera:
V Severní Americe se nachází mnoho velkých jezer. Většina z nich má ledovcový původ. Na severu v Kanadě leží jezera Velké Medvědí, Velké Otročí, Athabasca, Sobí a Winnipežské. Na hranicích USA a Kanady se rozkládají tzv. Velká jezera. Největší z nich je jezero Hořejší (Lake Superior). Dále jsou to Hurónské a Michiganské jezero. Mezi menšími jezery, Erijským a Ontáriem, tvoří spojnici řeka Niagara se dvěma světoznámými vodopády. Ve Velké pánvi se nachází jezero, které je pozůstatkem dávného moře. Jmenuje se Velké Solné jezero a má opravdu slanou vodu. Jezero Nikaragua ve Střední Americe má naopak vodu sladkou.

Bažiny:
Severní Amerika má i rozsáhlé bažinaté oblasti. První z nich leží na severu kontinentu, jedná se o bažinaté Delta řeky Mississippi oblasti tundry na věčně zmrzlé půdě. Druhá bažinatá oblast je v oblasti Atlantské nížiny, stromy zde stojí přímo v bažinách. Třetí, nejvýznamnější oblastí jsou bažiny Everglades na Floridě, jsou porostlé především rákosím. Bažinatý je i poloostrov Yucatán na Střední Americe.

reklama