Severní Asie – Sibiř a Dálný východ

Severní Asie - Sibiř a Dálný východ

Sibiř je území mezi pohořím Ural a Verchojanským pohořím. Dálný východ je území mezi
Verchojanským pohořím a Tichým oceánem. Jedná se tedy o asijskou část Ruska – Severní
Asii. Oblast je větší než Evropa, žije v ní ale pouze 50 milionů obyvatel. Většina Severní Asie
je hornatá. Nížina se rozkládá při pobřeží Severního ledového oceánu. Bažinatá
Západosibiřská rovina vyplňuje celý západ Sibiře.

Podnebí Severní Asie je kontinentální s obrovskými teplotními výkyvy. Půda je věčně zmrzlá (permafrost). Řeky jsou bohaté na vodu. Tři z nich patří ke světovým veletokům (Ob, Jenisej, Lena). Využívají se k přepravě surovin a v energetice. Oblast pokrývají severské lesy – tajga. Žije v nich množství kožešinové zvěře. Nepříjemný je hmyz (především mračna komárů). V oblasti žijí jednak přistěhovalí Rusové a hlavně původní národy (např. Jakuti, Evenkové, Korjaci). Většina z kmenů praktikuje přírodní náboženství. Živí se lovem a chovem sobů. K dopravě používají psí spřežení.

Rusové jsou pravoslavní křesťané. Pracují hlavně v těžebním průmyslu. Těžba surovin je
velmi náročná, ale zásoby surovin jsou veliké. Těží se ropa, zlato, diamanty, uhlí, železná
ruda, barevné kovy, dřevo. Dopravní spojení je letecké, železniční,
vodní. Byla postavena síť ropovodů a plynovodů. Průmysl je soustředěn do velkoměst (Omsk,
Vladivostok, Novosibirsk, Bratsk). Jedná se o hutě, strojírenství a energetiku.
Pěstování plodin je možné pouze na malém území na jihozápadě oblasti (obiloviny), místy je
chov sobů a rybolov v řekách.
V minulosti oblast sloužila také jako pracovní tábory pro nepohodlné osoby. Tyto trestní
tábory se nazývaly „gulagy“, zahynuly v nich tisíce lidí.

reklama