Severní ledový oceán

Severní ledový oceán

Severní ledový oceán je z oceánů nejmenší. Jeho rozloha je 14 mil. km2. Největší hloubky dosahuje v 5 450 m. Rozkládá se přibližně v oblasti mezi severním pólem a severním polárním kruhem. U pobřeží Asie má malou hloubku, je zde moře šelfové. Nejhlubší je u severního pólu. Tam je také pokrytý souvislým ledovcem. Ledovec se pomalu pohybuje, na okrajích v létě odtává. Odlamují se z něj velké kusy ledu, které pronikají hluboko k jihu. V zimě je průjezdný pouze na ledoborcích při pobřeží. V důsledku globálního oteplování se ledovec na Severním ledovém oceánu zmenšuje.

Za posledních padesát let je tento úbytek asi 40%. V Severním ledovém oceánu zaniká
Severoatlantický (Golfský) proud, ostatní proudy jsou studené. Do oblasti Arktidy se
vydávaly četné objevitelské výpravy. O prozkoumání oblasti se zasloužil např. R. Amundsen, Nobileho výprava se vzducholodí, ale první člověk, který stanul až na severním pólu byl R. Peary v roce 1909. V Severním ledovém oceánu žijí velryby Grónské, množství planktonu, na pobřeží lední medvědi, tuleni, mroži a polární lišky. Z mělkého dna se těží ropa. Zásoby zde jsou tak velké, že si Rusko nárokuje převážnou část Evropské části šelfového moře. Severní ledový oceán zahrnuje tato menší
moře: Barentsovo, Karské, Bílé, Laptěvů, Východosibiřské, Baffinovo, Čukotské, Beaufortovo, Grónské.

Podle vědců byl v roce 2000 vymezen tzv. Jižní oceán kolem břehů Jižní Antarktidy.
Zahrnoval by jižní části Tichého, Indického a Atlantského oceánu. Na mapách zatím většinou není zakreslen

reklama