Sluneční soustava

Sluneční soustava

Vznik:
Naše sluneční soustava vznikla asi před 5 mld. let. Gravitací se z prachu a plynů
vytvořila praslunce a kolem něj se zformovaly praplanety.

Sluneční soustavu tvoří:
Slunce, osm planet, jejich měsíce, komety a asteroidy.

Slunce:
Teplota vnitřní – 14. mil. °C
Teplota povrchová – 5500 °C
Hmotnost: 330 000x větší než Země.
Povrch: Sluneční skvrny, protuberance (paprsky)
Složení: Vodík, helium
Rychlost otáčení kolem osy: 25 – 34dnů (větší na pólech)

Planety:
Pohybují se kolem Slunce v přibližně kruhových drahách.
Dělíme je na planety vnitřní (kamenné) – Merkur, Venuše, Země, Mars a vnější (plynné) –
Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

Merkur:
Malý, bez atmosféry, obrovské rozdíly teplot mezi dnech a nocí, krátery na povrchu.

Venuše:
Mračna, skleníkový efekt, horko, nebezpečné plyny, nazýváme ji Jitřenkou nebo Večernicí.

Země:
Atmosféra (kyslík), kapalná voda, zatím jediný známý život ve vesmíru.

Mars:
Červená, malá planeta s polárními čepičkami, vyhaslé sopky a rýhy na povrchu.

Jupiter:
Plynný obr, žhavé jádro, plynné víry na povrchu. Má prstenec a mnoho měsíců.

Saturn:
Velké prstence, malá hustota plynů. 18 velmi zajímavých měsíců

Uran:
Modrozelená planeta s obráceným sklonem osy. Velmi studená. Velice zajímavý povrch u jeho měsíců.

Neptun:
Velmi vzdálená planeta (oběh 165 let kolem Slunce), obrovské vichry v jeho atmosféře. 8 známých měsíců.

Planetky:
Největší jsou Pluto (dříve planeta) a Ceres. Nejvíce planetek se nachází v prostoru
mezi dráhou Marsu a Jupitera.

Komety:
Jedná se zpravidla o balvany a led (hlava komety) z které při přiblížení ke Slunci
začne tryskat plyn (ocas komety). Různé komety se přibližují ke Slunci v různých intervalech.
Nejznámější kometa se jmenuje Halleyova.

Meteorické roje jsou balvany a kameny, při průchodu atmosférou buď shoří (meteor)
nebo dopadnou na Zemi (meteorit)

Přirozené družice planet (měsíce).
Merkur – 0, Venuše – 0, Země – 1 měsíc, Mars – 2 (Phobos, Deimos), Jupiter – 16 (např.
Ganymedes), Saturn – 18 (např. Titan), Uran – 15 (např. Ariel), Neptun – 8 (nař. Triton)

reklama