Střední Amerika – Mexiko

Střední Amerika - Mexiko

Mexiko je spolkový stát. Geograficky leží na jihu Severní Ameriky a ve Střední Americe.

Přírodní poměry:
Mexický záliv na východě, Tichý oceán na západě.

Povrch:
Hornatý, pobřežní nížiny. Hory – sopky – Citlatépetl 5 700 m. n. m a Popocatepetl 5 452 m.
n. m. Mezi pohořími Sierra Madre je suchá vysoce položená Mexická plošina. Častá
zemětřesení.

Podnebí:
Tropické – suché ve vnitrozemí, vlhké na pobřeží. Výšková stupňovitost. Časté hurikány
koncem léta.

Vodstvo:
Řeka Rio Grande na hranici s USA.

Rostlinstvo a živočišstvo:
Na severu jsou polopouště s kaktusy, jižněji stepi. Jih je porostlý tropickým lesem. Typičtí
jsou pásovci, papoušci, opice, kojoti, mravenečníci, pumy atd.

Dějiny:
Mexiko je zemí dávných indiánských kultur. Žili zde Toltékové, Aztékové i Mayové. Mexiko v 19. Století zasahovalo hluboko do území dnešních USA.

Obyvatelstvo a města:
Většinu obyvatel Mexika tvoří míšenci, mesticové, dále zde žijí indiáni a asi 10% tvoří běloši. Mexiko má 92 miliónů obyvatel, z toho 20 miliónů žije v hlavním městě Mexico (nejlidnatější město světa). Obyvatelé mluví španělsky a vyznávají římsko-katolické náboženství. Problémem je dlouhodobá emigrace obyvatel do USA.

Hospodářství:
Zemědělství – orné půdy je málo. Pěstují se rajčata, chilli papričky, kukuřice, fazole, banány, ananasy, cukrová třtina. Chov skotu a prasat, rybolov. Na poloostrově Yucatán těžba dřeva. Průmysl – Mexiko má velké nerostné bohatství. U Mexického zálivu je významná těžba ropy a zemního plynu. Je druhé na světě v těžbě stříbra a těží i barevné kovy. Průmysl je chemický, hutnický a strojírenský.
Cestovní ruch – kromě památek je cílem turistů také pobřeží, převážně Tichomořské –
středisko Acapulco. Mexiko dalo světu např. pončo, sombrero, tortillu.

reklama