Střední Amerika – pevninské státy

Střední Amerika - pevninské státy

Řadíme sem tyto země:
Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika a Panama.

Společné rysy:
Přímořské země, hornatý povrch, sopky, tropické podnebí s častými hurikány, časté vojenské diktatury a občanské války, plantážové zemědělství, rybolov, nerozvinutý průmysl, vysoký přirozený přírůstek, „banánové republiky“.

Guatemala:
Hlavní město – Guatemala. Je to republika. Polovinu obyvatel tvoří původní indiáni a druhou
jejich míšenci s bělochy. Obyvatelé jsou křesťané. Je zde mnoho činných sopek. Země je
zemědělská, pěstuje se kukuřice, kávovník, banány a cukrová třtina. Chov skotu a prasat,
těžba dřeva. Jazyk – španělština.

Belize:
Dříve Britská kolonie, mluví se anglicky. Hlavní město Belmopan. Země je hodně bažinatá. U pobřeží jsou korálové útesy. V zemi je mnoho rezervací pro pumy, krokodýly a jaguáry. Země je monarchií. Většinu obyvatel tvoří míšenci – mestici a mulati. Pěstují se třtina, ovoce. Těžba dřeva. Loví se krabi.

Honduras:
Je to republika. Hlavní město Teguicigalpa. Jazyk španělština. Mesticové. Země je velmi
pestrá na typy povrchu, rostlinstvo a živočišstvo. Země je chudá, zadlužená. Je zde špatná
doprava, nedostačující úroveň školství i zdravotnictví. Zemi často postihují přírodní
katastrofy. Obyvatelstvo pracuje převážně v zemědělství.

Salvador:
Malá, hustě zalidněná republika. Hlavní město San Salvador. Jazyk španělština. Mestici.
Náboženství katolické. Na konci minulého století zde bylo období konfliktů a občanská válka. Nezaměstnanost a negramotnost. Vývoz banánů, kávy a cukrové třtiny.

Nikaragua:
Hlavní město Managua. Je to republika. Žijí zde mesticové. Náboženství katolické. Jazyk
španělština. Jezero Nicaragua. Průmysl těžební (drahé a barevné kovy), chemický, stavební
hmoty. Pěstování obilí a chov skotu, rybolov a těžba dřeva. Země je chudá, obyvatele sužují
tropické nemoci a nedostatek kvalitní vody.

Panama:
Hlavní město Panama. Úřední jazyk je španělština. Většinu obyvatel tvoří mesticové a
černoši. Vývoz banánů. Lov ryb a garnátů. Chemický a potravinářský průmysl. Příjmy
z turistiky a poplatků za průjezd Panamským průplavem. Těžba zlata a mědi. Rozvinutá
obchodní a finanční sféra.

reklama