Střední Asie

Střední Asie

K zemím Střední (centrální) Asie řadíme: Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán. Všechny tyto země bývaly součástí Sovětského svazu.

Kazachstán:
Velká vnitrozemská země. Hlavní město Astana. Kazachstán je řídce osídlen. Většinu povrchu vyplňuje stepní plošina. Od nížin na západě se území zvedá až po pohoří Altaj a Ťan-šan na východě (přes 7 000 m). Podnebí je suché, větrné. V zemi teče málo řek, ale nachází se zde velmi mnoho jezer (např. Kaspické, Aralské, Balchaš). Některá jezera jsou slaná. Bylo postaveno hodně přehradních nádrží. Těžba uranu, uhlí, ropy, mědi a solí. Hutnický průmysl. Chov skotu a koní, velbloudů, pěstování obilí na zavlažovaných stepích. Světově významný je kosmodrom Bajkonur. 

Uzbekistán:
Vnitrozemský stát. Hlavní město Taškent. Západ země tvoří nížina pokrytá pouští. Východ je hornatý. Řeky Amudarja a Syrdarja slouží k zavlažování. Pěstuje se hlavně bavlník. Chov bource morušového a velbloudů. Těží se tuha a ropa. Obyvatelé jsou muslimové.

Turkmenistán:
Rozkládá se východně od Kaspického moře. Většinu země pokrývá poušť. Obyvatelé jsou kočovní pastevci. Pro zemi má veliký význam Karakumský zavlažovací kanál. Chovají se ovce a velbloudi. Velké příjmy má země z těžby ropy a zemního plynu. Hlavní město Ašchabad.

Kyrgyzstán:
Je to chudá, vnitrozemská, velmi hornatá země. Kyrgyzové pasou svoje stáda ovcí a koz na
travnatých svazích Ťan-šanu. V zemi leží vysoko položené jezero Issyk-Kul. Hlavní město je
Biškek.

Tádžikistán:
Obyvatelé patří většinou k bílé rase. Velkou část země vyplňuje pohoří Pamír. Prudké,
vodnaté, horské řeky posloužily k postavení hydroelektráren. V zemi bývají častá
zemětřesení. Chovají se karakulské ovce. Hlavní město Dušanbe.

reklama