Střední Evropa

Střední Evropa

Do Střední Evropy řadíme tyto země: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko
O České republice bude pojednáno v dalších kapitolách.

Slovensko:
Hlavní město – Bratislava
Více než 5 milionů obyvatel
Slovensko je samostatný stát od 1. 1. 1993. V zemi žije početná maďarská a romská menšina.
Zemědělství: chov ovcí (v horách a na východě), chov skotu, prasat a drůbeže. Pěstování obilí, ovoce a zeleniny v nížinách na západě země.
Průmysl: jeho rozvoj nastal po druhé světové válce. Závod Slovnaft Bratislava zpracovává ropu, hliníkárna je v Žiaru nad Hronom, jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích. V řece Váh je kaskáda vodních elektráren. V Košicích se nachází velké železárny. Výroba trvanlivého pečiva v Seredi. Těží se vápenec a hnědé uhlí. Cestovní ruch: hory, termální lázně, skanzeny.
Speciality: halušky, brynza

Maďarsko:
Hlavní město – Budapešť
Více než 10 milionů obyvatel
Dříve součást Rakouska – Uherska
Zemědělství: hodně orné půdy, pěstování zeleniny (paprika, obiloviny, slunečnice, vinná réva (Tokaj). Chov skotu a prasat.
Průmysl: těžba bauxitu, výroba hliníku.
Strojírenství: autobusy značky Ikarus.
Výroba léků, potravinářský průmysl.
Hodně lázní a termálních pramenů.
Speciality: perkelt, uherský salám, čabajka, segedínský guláš

Polsko:
Hlavní město – Varšava
Necelých 40 milionů obyvatel
V zemi má veliký vliv katolická církev (papež Jan Pavel II.)
Zemědělství: Polsko je velikým vývozcem zemědělských plodin. Pěstuje brambory, žito,
oves, řepu, zeleninu. Chov skotu, ovcí, koní, rybolov.
Průmysl: těžba černého uhlí, solí, síry a rud. Kromě těžebního průmyslu je rozšířeno
hutnictví, strojírenství (automobily, elektronika), textilní, potravinářský. Výroba lodí ve
Štětíně a Gdaňsku. V Bielsko – Bialej jsou filmová studia.
Turistická lákadla jsou jezera na severu země, hory na jihu či nejkrásnější město Krakov
(UNESCO) nebo koncentrační tábor Osvětim.

Německo:
Hlavní město – Berlín
Přes 80 milionů obyvatel
V této lidnaté zemi žije také velký počet Turků. Spolková země vznikla opětovným spojením Východního a Západního Německa v roce 1990. Je to hospodářsky nejvyspělejší stát Evropy a patří mezi 7 nevyspělejších zemí světa.
Zemědělství: Jsou různé podmínky na severu a jihu země, proto je i mnoho možností k pěstování a chovu. V chodu prasat je země na 1 místě v Evropě, dále skot, ovce, drůbež, rybolov. Pěstuje se obilí, brambory, řepka olejka, vinná réva, ovoce a zelenina. Významná je těžba dřeva.
Průmysl: těžba ropy a zemního plynu, uhlí, solí, surovin pro stavebnictví. Průmysl je
hutnický, strojírenský (automobily – VW, Audi, Porsche, Mercedes – Benz, Opel, BMW),
chemický průmysl (výroba léků), elektrotechnika (Grundig), bílé zboží (AVG, Siemens,
Bosch), potravinářský průmysl (mléčné výrobky Müller apod.)
Velmi rozvinutá je doprava – silnice, dálnice, železnice, plavební trasy. Mimořádný je přístav v Hamburku či letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Velmi propracovaný systém služeb a bankovnictví. Z cestovního ruchu může země nabídnout mnoho např. zámky, Alpská střediska, historická města.
Speciality: Eintopf, Bavorská klobása

Rakousko:
Hlavní město – Vídeň
Přes 8 milionů obyvatel
Vyspělá vnitrozemská země, je neutrální, není
členem NATO, ale je v EU. Mluví se německy.
Zemědělství: na východě pěstování vinné révy, obilí, zeleniny. Protože většinu země vyplňují hory, je rozvinut pastevecký chov skotu. Těžba dřeva.
Průmysl: v zemi se těží kamenná sůl, jsou zde vodní elektrárny. Průmysl strojírenský,
chemický a dřevozpracující. Velikým přínosem pro zemi je cestovní ruch. Turisté obdivují města Vídeň, Salzburg, navštěvují alpská střediska. Země má kvalitní dopravní síť.
Speciality: Sachrův dort, Mozartovy koule

Švýcarsko:
Hlavní město – Bern
8 milionů obyvatel
Země je neutrální, není členem žádných organizací. V této velmi bohaté zemi je velmi přísná ochrana životního prostředí. Obyvatelé mluví 4 jazyky – německy, francouzsky, italsky, rétorománsky.
Zemědělství: pastviny pro skot na mléko.
Průmysl: přesné strojírenství, výroba hodinek, nožů. Světoznámé je potravinářství např. mléčné výrobky (ementál) nebo čokolády (Nestlé). Nejen v Curychu jsou významné banky. Ženeva je centrem mezinárodních zasedání.
Specialita: fondue

Lichtenštejnsko:
Hlavní město – Vaduz
33 tisíc obyvatel
Země je monarchie – knížectví
Zemědělství: pěstování vinné révy, chov skotu.
Průmysl: výroba přesné mechaniky, tisk poštovních známek. V zemi je hodně bank a mají zde sídla zahraniční firmy kvůli nízkým daním.

reklama