Subtropické lesy a křoviny

Subtropické lesy a křoviny

Subtropické lesy a křoviny najdeme především v oblasti kolem Středozemního moře. Proto
také říkáme oblasti oblast středozemního rostlinstva. Rozkládá se v jižní Evropě, na severu
Afriky a na Blízkém východě v Asii. Kromě těchto oblastí je subtropické rostlinstvo ještě
v Americe (Kalifornie, Chile), na jihu Afriky a na jihovýchodě Austrálie. Rostlinstvo v této oblasti je ovlivňováno podnebím. Jsou zde velmi suchá teplá léta a deštivý podzim a zima s mírnými teplotami nad bodem mrazu. Rostliny se musely tedy přizpůsobit suchu a častým požárům, zároveň většina stromů neopadává. Stromy a keře jsou nízké, mají tlustou kůru, široké koruny, tvrdé listy, často trny. Jsou nenáročné na živiny.

Mezi typické stromy této oblasti řadíme olivovníky, cedry, duby, borovice, pinie,
vavříny, jalovce. Většinu porostu tvoří tzv. makchie. Jsou to husté nízké stromy nebo keře, jsou stálezelené, trnité, rostou na volných prostranstvích nebo na opuštěných polích a pastvinách. V subtropech se pěstují olivovníky, korkové duby, citrusy (pomeranče, mandarinky, citróny, grepy, vinná réva, fíky, zelenina, rajčata, papriky, melouny, pomela,  pistácie).Byliny jsou: ostrolisté juky, oleandry, bouganvillie. Typická zvířata jsou: hmyz (cikády), plazi, divoké kozy. Je zde chov ovcí. Kromě zemědělství je hlavním zdrojem příjmů obyvatel subtropů turistický ruch. V létě do Středomoří přijíždějí milióny turistů.

reklama