Tichý oceán

Tichý oceán

Tichý oceán je ze všech oceánů největší. Jeho rozloha je 166 240 000 km2. Vešly by se do něj všechny kontinenty. Zaujímá 32% zemského povrchu. Byl pojmenován Pacifik, protože byl při plavbě F. Magalhaense mimořádně klidný. Ve skutečnosti je to nejbouřivější oceán na zemi, tropické tajfuny zde mívají mimořádnou ničivé účinky, vlny mohou dosahovat až 30 metrů. Průměrná hloubka Tichého oceánu je 4 300 metrů, ale nejhlubší je Mariánský příkop – 11 040 metrů. Pobřeží je velmi členité.

Moře: Beringovo, Ochotské, Japonské, Východořímské, Jihočínské, Jávské, Banské,
Molucké, Timorské, Arafurské, Korálové, Tasmanovo.
Zálivy: Carpentarský, Californský,Aljašský.
Průlivy: Luzonský, Torresův, Drakeův, Beringův; Panamský průplav.
Dno Tichého oceánu je geologicky velice aktivní, nejvíce u břehů Asie. Ničivá zemětřesení
jsou velice častá, může vzniknout i vlna tsunami. V Tichém oceánu jsou tisíce ostrovů. Je jich asi 25 000. Jsou buď sopečného, nebo korálového původu (Tuamotu). Tyto ostrovy nazýváme souhrnným názvem Oceánie. Dělí se na Polynésii, Melanésii a Mikronésii. Obyvatelé se živí rybolovem a také mají příjmy z turistického ruchu (např. Tahiti). V Tichém oceánu se loví ryby ve velkém (Japonsko). Loviště jsou nejbohatší na světě (polovina množství vylovených ryb), ale některé druhy (tuňák), začíná ohrožovat nadměrný rybolov. V ohrožení se ocitl úžasný ekosystém – Velká útesová bariéra u pobřeží Austrálie. Koráli, kteří je tvoří, jsou velmi citliví na zemětřesení. Také se rozmohly invazivní druhy živočichů, kteří ty původní ničí. Pro Tichý oceán je typické velké množství mořský proudů a pravidelné větry zvané pasáty.

reklama