USA – zemědělství, průmysl a doprava

USA - zemědělství, průmysl a doprava

Zemědělství:
Protože mají USA různé podnebné podmínky, mohou pěstovat téměř všechny plodiny. Na SV jsou to hlavně ovoce a zelenina. Jižně od Velkých jezer se pěstuje obilí – pšenice a kukuřice. V oblasti je chov prasat, drůbeže a skotu na mléko. Místy jsou vinice. Kolem řeky Mississippi a v Atlantské nížině se pěstuje rýže, bavlník, tabák, podzemnice olejná a sója. Chová se skot. Florida a Kalifornie prosluly pěstováním citrusů. Na prériích se pase skot a ovce a také koně.
Na pobřeží se loví ryby, ústřice, krabi. Na Aljašce je chov sobů. Havaj proslula pěstováním ananasů, cukrové třtiny a banánovníku. Zemědělství je velice mechanizované, pracuje se na farmách.

Průmysl:
Nerostné suroviny – USA jsou bohaté na paliva, kovy i nekovy.
Paliva – těžba ropy je v okolí Mexického zálivu, Texasu, Kalifornii a na Aljašce.
uhlí se těží v Appalačích.
Kovy – železná ruda se těží západně Hořejšího jezera. Barevné kovy – měď, uran, wolfram,
zinek se těží v oblasti Skalnatých hor. Drahé kovy se těží na západě USA a na Aljašce. V těch místech je i těžba solí.

Průmysl USA je největší na světě. Odvětví jsou strojírenství – výroba letadel (Boeing –
Seattle), výroba automobilů – (Ford – Detroit), lodí, vlaků, zemědělských strojů, počítačů, přístrojů atd. Energetika – USA mají jaderné elektrárny (u Mississippi), tepelné (u Velkých jezer), vodní (řeka Kolumbie), solární (Nevada) i přílivové (Havaj). Spotřeba je totiž obrovská. Hutnictví železa i barevných kovů – především na SV země. Chemický průmysl- u Mexického zálivu, dřevařský průmysl – SZ pobřeží, textilní průmysl – Východní pobřeží.

Doprava:
USA jsou dopravní velmocí s největším počtem dopravních prostředků a nejhustší sítí dálnic
na světě. Železnice sehrála významnou roli v osidlování západu. Letecká doprava je velmi
využívána na větší vzdálenosti. Námořní doprava je také důležitá. USA mají i kosmickou
základnu na pobřeží Mexického zálivu.

reklama