Vesmír

Vesmír

Vesmír vznikl před asi 15 mld. Lety tzv. Velkým třeskem. Od tebe doby se rozpíná.
Stále se vyvíjí. Skládá se z kosmických objektů. K nim řadíme galaxie, hvězdokupy,
mlhoviny, planety, planetky, měsíce, komety, hvězdný prach a černé díry. Mezi těmito
objekty je prázdnota – vakuum. Vzdálenosti ve vesmíru se měří pomocí rychlosti světla (300 000 km/s). Používá se jednotka jeden světelný rok – znamená vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden rok. Galaxie dělíme na 8. druhů, podle tvaru, nejznámější jsou spirálovitě a diskovité. Jsou tvořeny miliony hvězd, známe jich asi miliardu. Jsou velmi vzdálené. Naše galaxie se jmenuje Mléčná dráha. Hvězdokupy jsou menší seskupení hvězd. Mlhoviny jsou tvořeny mraky plynů, z kterých se tvoří nově hvězdy. Jsou v nich přítomna i mračna prachu. Zatím nevíme, jaký bude další vývoj vesmíru, otázka je-li ve vesmíru život je zatím také nezodpovězena

reklama