Východní Afrika

Východní Afrika

Země:
Eritrea
Džibutsko
Etiopie (Addis Abeba)
Somálsko
Keňa (Nairobi)
Uganda
Rwanda
Burundi
Tanzanie (Daar-es-Salaam)
Malawi
Mosambik
Madagaskar
Komory
Seychely
Mauritius

Východní Afrika se rozkládá podél Indického oceánu. Je velmi rozmanitá po všech stránkách.
Najdeme v ni prolákliny i nejvyšší Africká pohoří, sopky i nížiny. Jsou zde horka i ledovce. Je
to oblast národních parků, divokých zvířat i turistického ruchu. Země jsou bohaté i velmi
chudé. Hospodářství je hodně pestré.

Povrch:
Nejvyšším pohořím Afriky je Východoafrická vysočina. Nejvyšší hora – Kilimandžáro
(Uhuru) měří 5895 m.
Další vysoké pohoří je Etiopská vysočina. Oblastí prochází Velká příkopová propadlina. Další propadliny jsou při Rudém moři.

Podnebí:
Sever oblasti u Rudého moře a Somálský poloostrov jsou suché oblasti, je tu poušť.
Jižněji se střídá období sucha s obdobím dešťů, tam je travnatá savana. Místy, kde prší ještě
více, jsou tropické lesy, v horách mlžné. Oblast je horská s výjimkou vysokých nadmořských výšek.

Vodstvo:
Řeky jsou spíše menší, málo řek ve východní Africe pramení. Výjimkou je řeka Zambezi.
Jezera tektonického původu jsou velká a hluboká – Viktoriino jezero, Malawi, Tanganika,
Tana, Turkana atd. Jezera se využívají k rybolovu.

Eritrea, Džibutsko a Somálsko jsou islámské země, velice chudé a zmítané občanskými
válkami. Těžba soli.

Etiopie je také chudá, obyvatelstvo trpí podvýživou. Přesto tam žijí a trénují velice zdatní
sportovci – vytrvalci.
Keňa je země turistiky. Jezdí se do ní na Safari, lidé navštěvují i místní známý kmen Masajů.
V zemi působila Joy Adamsová (příběhy lvice Elsy). V Keni se pěstuje cukrová třtina,
maniok, kávovník, čajovník, obilí, ovoce, zelenina.

Tanzanie je velmi podobná země. Přírodní rezervací je Ngorongoro., národní parky
Serengeti, Kilimandžáro. Mnoho zvěře. Na ostrově Zanzibar jsou krásné pláže, ostrov je
známý i pěstováním koření, hlavně hřebíčku. Pěstování sisalu a bavlníku, tabáku a
banánovníku. Těží se diamanty.
Uganda, Rwanda a Burundi jsou vnitrozemské státy. Pěstují kávovník a batáty. V současné
době jsou zde nepokoje a etnické násilí. Oblast je nebezpečná i kvůli katastrofálnímu výskytu
nemoci AIDS.
Malawi a Mosambik jsou zaostalé země. Obyvatelé loví ryby a pěstují plodiny, např.
podzemnici olejnou.
Ostrovní země.
Madagaskar má unikátní rostlinstvo a živočišstvo. Žijí zde lemuři a šelmy fosa.
Obyvatelstvo pěstuje převážně obilí.
Komory jsou malé ostrovy sopečného původu.
Mauritius je známý především vyhynulým ptákem Dronte (blboun nejapný) a proslulou
známkou Modrý Mauritius.
Seychely jsou překrásné souostroví v Indickém oceánu. Mají perfektně organizovaný cestovní
ruch. Rostou na nich zvláštní kokosové palmy s obřími ořechy.

reklama