Východní Asie

Východní Asie

Země východní Asie jsou Čínská lidová republika, Mongolsko, Japonsko, Korejská lidově
demokratická republika a Korejská republika.

Čína:
Země je obydlena prakticky odedávna a zároveň má velký potenciál do budoucnosti. Od roku 1949 je komunistickou zemí, nyní i s prvky tržního hospodářství. Čína leží u Tichého oceánu, hraničí se 14 státy. Je nejlidnatějším státem na světě (1,3 mld. obyv.) a třetí největší rozlohou (asi jako celá Evropa). Obyvatelé patří k mongoloidní rase. Kromě čínské většiny žije v zemi i mnoho národnostních menšin, např. Mongolové a Tibeťané.

Tibet Čína okupuje od roku 1951. Duchovní vůdce dalajlama proto žije v zahraničním exilu.
Čína prošla tzv. kulturní revolucí za vůdce Mao-ce-tunga. Nyní Čína razí politiku jednoho
dítěte v rodině. Hlavní město je Peking. Nachází se v něm bývalý císařský palác (Zakázané
město). Největším městem je ale Šanghaj. Milionových velkoměst jsou desítky. Náboženství
je v zemi mnoho, nejvíce lidí vyznává buddhismus. Přírodní podmínky Číny jsou více než
rozmanité – velehory na západě, nížiny na východě, suchý sever a západ, monzunově vlhký
jih a východ. Suché pouště vodnaté řeky a mnoho jezer. Z rostlinstva jmenujme bambus a z
živočišstva chráněnou pandu. Čína dala světu velmi mnoho. Od porcelánu přes papír,
hedvábí, střelný prach, kompas, písmo, divadlo, obrazy, architekturu (Velká čínská zeď).
Vzhledem k různorodým podmínkám lze v Číně pěstovat prakticky vše. První místo v chovu prasat, pěstování rýže, kukuřice, pšenice, sóji, rybolovu, chovu bource morušového. Průmysl je na severu spíše těžký, na jihu spotřební. Využívá se levné pracovní síly, sází se na kvantitu zboží. V Číně se těží černé uhlí, železná ruda a ropa. Tradiční je textilní průmysl a výroba hraček. Čínská kuchyně je proslulá na celém světě. Jídla jsou velmi zvláštní, někdy pro Evropany i nepochopitelná (jedí se i kočky, psy a hadi). Se zvířaty se zachází bohužel krutě. Nejvyspělejší města v Číně jsou Hongkong a Macao, dříve byly britskou a portugalskou kolonií.

Mongolská lidová republika:
Mongolskou je vnitrozemský, řídce zalidněný stát, s komunistickou minulostí. Obyvatelé dosud většinou žijí kočovným způsobem života. Jsou to pastevci. Chovají koně, ovce, kozy, skot. Země je pokryta stepí a pouští, což nedovoluje pěstování plodin. Těží se železná ruda.

Hutnický průmysl. Hlavní město Ulánbátar. Vědecké expedice odhalily četné pozůstatky
koster dinosaurů.

Japonsko:
Japonsko je ostrovní země. Největší ostrovy se jmenují Hokkaidó, Honšú, Šikoku a
Kjúšú. Je to hornatá země s mírným, vlhkým a subtropický podnebím. Symbolem Japonska se stala sopka Fudži. Japonsko sužují velmi častá zemětřesení. Hlavní město Tokio tvoří souměstí s okolními městy (Jokohama). V městech Sapporo a Nagano se konaly v minulosti zimní olympijské hry. Výstavné je bývalé hlavní město Kjótó. Nově vystavěna byla atomovými bombami zničená města Hirošima a Nagasaki. Ve světě Japonsko proslavily pojmy gejša, sakura, ikebana, bonsai, samuraj, sushi, tatami, judo, karate, sumo. Japonsko je světovou hospodářskou supervelmocí. Výkonný průmysl je mechanizován a robotizován. Špičkové je dopravní strojírenství (vlak Šinkansen, automobily Honda, Suzuki, Nissan, Toyota; ropné tankery). Elektronika, např. Sony, JVC, Panasonic. Velký význam má energetika. Japonsko má obrovskou rybářskou flotilu, bohužel nedodržuje mezinárodně uznávané dohody o zákazu lovu velryb či jiných ohrožených mořských živočichů. Japonci jsou všeobecně zdvořilí, pracovití, vzdělaní, dlouhověcí a milují turistiku. Moderní se zde snoubí s tradičním (kimono, jídelní hůlky). Japonsko je císařství.

KLDR – Severní Korea
Je to socialistická země ležící na severu Korejského poloostrova. Hlavní město je Pchjongjang. Země disponuje obrovskou armádou a jadernými zbraněmi. Vše je podřízeno
diktatuře vládnoucí garnitury a kolektivismu. Těžební průmysl, hutnictví. Zemědělství je
nedostatečné, nestačí uživit početné obyvatelstvo, občas vypuká i hladomor.

Korejská republika – Jižní Korea
Leží v jižní části Korejského poloostrova. Hlavní město je Soul. V padesátých letech
minulého století země válčila se sousední KLDR. Hranici mezi oběma zeměmi dodnes není
dovoleno volně přecházet. Země má vyspělé tržní hospodářství. Vyrábí především automobily a elektroniku (Hyundai, Samsung, Kia, Daewoo, LG). Dále je rozvinutý textilní průmysl, potravinářský, chemický. Pěstování rýže. V Soulu byly v roce 1988 letní olympijské hry

reklama